Juryene er i ferd med å lande sitt arbeid i forkant av Næringslivets Hedersaften 28. februar

…OG DE NOMINERTE ER…

ÅRETS GRÜNDER

Prisen deles ut til en person eller bedrift som har gründet en virksomhet eller forretningsidè med suksess. Vi trenger at enda flere starter nye og lønnsomme bedrifter. Formålet er å hedre verdiskapningen og bidra til å styrke og utvikle næringslivet i Nye Steinkjer.

Juryen legger til grunn en helhetsvurdering basert på følgende kriterier:

– Tar utgangspunkt i en konkret tjeneste- eller produktidé, som er kommet så langt i utviklingen at kommersialiseringen er i gang. Det vil si; kan vise til inntekter eller alternativt ha gjort et gjennombrudd i form av å skaffe investorer.

– person som virkelig har gjort idè om til suksess og utøvet forbilledlig godt gründerskap

– Virksomheten må være stiftet for mindre enn 5 år siden, eventuelt må forretningsideen være utviklet for mindre enn 5 år siden.

– Være bærekraftig og ikke skape negative følger for miljøet.

Lubesnake AS

Bilde konfetti

Fixrate AS

Fosdalen-Industrier AS

Thai Tham AS

Lykkeland Steinkjer AS

 

ÅRETS LANDBRUKSPRIS

Prisen kan gå til en person eller virksomhet som har utmerket seg og skapt vekst i landbruket på bærekraftig måte med basis i bygdas og landbrukets ressurser, og som fremmer landbruket på en positiv måte.

Prisen kan gå til både aktører innen tradisjonelt landbruk og i andre næringer som har tilknytting til landbrukets ressurser.

Prisen kan også tildeles en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid, verv eller på annen måte har bidratt til å utvikle og/eller fremme landbrukets interesser. (F.eks. rådgivere, offentlig ansatte eller tillitsvalgte)

Hege Lindstrøm

Johannes Hatlegjerde

Lars Petter Bartnes

 

ÅRETS PUBLIKUMSPRISBilde konfetti

Publikumsprisen utgis i samarbeid med Trønder-Avisa. Prisen går til en enkeltperson eller en virksomhet (privat eller offentlig) som har fokus på service, kvalitet og vertskap. Vi ønsker å hedre noen som gjør det lille ekstra for å ta hånd om kundene og brukerne sine. Prisen skal være et bidrag til å gjøre alle mer bevisste på betydningen av god service i alle ledd.

Til publikumsprisen kan også offentlige virksomheter nomineres. Alt fra kaffebaren på hjørnet, til sykeheimer, organisasjoner og butikker er eksempler på hvem vi ønsker å nå. Kriteriene som legges vekt på er tydelighet, respons, tillit, empati og pålitelighet.

Publikum har mulighet til å komme med forslag på kandidater. En jury vil på bakgrunn av forslagene nominere kandidater til en finalerunde der Trønder-Avisas lesere kårer en prisvinner.

Gjennom utdeling av Publikumsprisen ønsker Steinkjer Næringsforum fokus på virksomheter og enkeltpersoner i Verran og Steinkjer som bidrar til gode kunde- og brukeropplevelser. En målsetting er at den nye storkommunen skal bli kjent for for service, kvalitet og vertskap. Prisen skal også prisen bidra til et positivt omdømme – både for vinneren og for kommunen.

Hjemmesykepleien sentrum, Steinkjer

Coop Marked Follafoss

BUA Steinkjer

Siv Bjørnarsdatter Olsen, Deluxe Kaffebar

Laila Marita Dolmseth Brevik, 7th Heaven

Heidi Gulstad, Form & Farge

Magne Melland, Joker Sprova

Steinkjer Veterinærsenter

Haftor Rokseth, YX Malm Rokseth AS

Husfliden Steinkjer

Folket avgjør hvem som vinner – gi din stemme på www.t-a.no

ÅRETS ARRANGEMENT

Arrangementer styrker den lokale identiteten. De binder folk sammen og får hjertene til å banke litt ekstra for lokalsamfunnet. Gode arrangement bidrar til et godt omdømme for en kommune og skaper store ringvirkninger for næringslivet.

Eplene i Messehagen

Steinkjerfestivalen

Sparebank1 Cup – håndball

 

ÅRETS NÆRINGSKVINNE

Prisen deles ut til en kvinnelig leder som har utvist innovasjon i bred forstand og godt Bilde konfettilederskap gjennom god økonomisk utvikling og resultatoppnåelse. Formålet er å hedre dyktige kvinnelige ledere og inspirere andre til å følge i samme fotspor.
Juryen legger til grunn en helhetsvurdering basert på følgende kriterier:

– lederen har sitt virke i Nye Steinkjer
– lederen innehar en lederstilling med resultatansvar eller fagansvar (leder eller mellomleder)
– lederen skal ha oppnådd resultater som gagner bedriften og/eller næringslivet i Nye Steinkjer
– lederen skal ha bidratt til et godt omdømme
– lederen skal ha bidratt til omstilling og nytenking

Oranut Rennemo, Thai Tham

Heidi Wang, NOEN

Aud Ramberg, Friskgården

 

ÅRETS NÆRINGSLIVSAKTØR

Prisen deles ut til en bedrift som har utvist innovasjon i bred forstand, har hatt god økonomisk utvikling og er en betydelig samfunnsaktør. Bedriften bør fortrinnsvis har hovedkontor i Nye Steinkjer og ekspandere derfra. Formålet er å stimulere bedriftskulturen og høyne næringslivets status ovenfor regionens innbyggere og myndigheter.

Juryen legger til grunn en helhetsvurdering basert på følgende kriterier:

– virksomhetens profil og omdømme utad

– salg og markedsføring

– resultatutvikling

– produktutvikling

– kvalitetsstyring

– HMS

– skaping av nye arbeidsplasser

– omstilling og nytenking

– kompetanseutvikling

– personal og miljøtiltak

Vi gir ut to priser; over og under 200 millioner NOK i omsetning.

Over 200 millioner nok i omsetning:

InnTre Holding

MM Karton Follacell

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding

Under 200 millioner nok i omsetning:

El-Tjeneste AS

Sakshaug Sport Holding

Folla Tech AS

E-Nor Installasjon AS

Norsk Transformator AS

Nord-Auto AS

 

ÅRETS STEINKJER-AMBASSADØR

Ambassadørprisen går til en person som er kjent for sitt ukuelige engasjement, sin omtenksomhet og inkludering. Prisvinneren har et stort nettverk og er Steinkjer-ambassadør gjennom å fremsnakke og fremstå som patriot for sin kommune. Ambassadøren har i så måte bidratt positivt til Steinkjer sitt omdømme.

I denne priskategorien må du vente i spenning. Vi røper ingen ting – annet enn av prisvinneren blir utropt og bejublet på Hedersaftenen.

 

ÅRETS UNGDOMSTIPEND

Prisen er et stipend hvor kapitalen kommer fra det tidligere legatet «O.A. Aalberg og families minne», som fra 2010 forvaltes av styret i Steinkjer Næringsforum. Prisen skal fremme ungdommens interesse for etablering eller utvikling av næringsvirksomhet innen håndverks- og handelsfag.

Det tildeles årlig en fast sum kr 10.000,-. Det er tillatt å nominere seg selv.

Ungdomsstipendet går til ungdom med tilknytning Nye Steinkjer i alderen 16 – 18 år, og tildeles ungdommer som oppfyller ett eller flere kriterier:

– tar utdanning innen håndverks- og handelsfag

– skal, eller nylig har etablert næringsvirksomhet i Nye Steinkjer

– kan vise til investeringskostnader for produksjonsteknisk utstyr innen håndverks- eller handelsfag

Her utnevnes kun vinneren, som blir offentliggjort på Hedersaftenen.

Hovedsamarbeidpartnere:

Logo DNB