Kronikk i anledning Næringslivets Hedersaften 28. februar 2019

Kirsti B. Arntsen, Steinkjer Næringsforum
Arve Vekseth, DNB
Jacob Br. Almlid, Bergmannsparken
Gunnar Thorsen, Sparebank1 SMN

Av 11.000 arbeidsplasser i Nye Steinkjer kommune, står privat næringsliv for 7.200 av dem. Velferdsmodellen i Norge er helt avhengig av verdiene som skapes i næringslivet. Steinkjer Næringsforum med sine samarbeidspartnere ønsker å inspirere næringslivet til å skape mer – og til at enda flere arbeidsplasser blir skapt.

Uten verdiene og arbeidsplassene som norske bedrifter skaper hadde ikke verdens beste velferdsstat vært mulig å opprettholde. Vi kan takke bonden, entreprenøren, frisøren, veterinæren, renholdsarbeideren, ingeniøren og butikkdriveren for et godt helsevesen, en god skole og gode veier. Små og mellomstore bedrifter bidrar med fantastisk verdiskaping som fortjener større synliggjøring.

Vi ønsker å gjøre ekstra stas på den innsatsen som legges ned av næringslivet. Vi ønsker

Bilde
Daglig leder Kirsti B. Arntsen i Steinkjer Næringsforum. Foto: Thomas Jergel

å inspirere næringslivet for fremtiden og motivere til videre verdiskaping av å bli sett. Vi tror at gjennom å hedre og heie frem hverandre kan vi skape mer. Å bli sett er et grunnleggende behov vi alle har. Så Steinkjer Næringsforum sin klare tale er: vi ser dere! Vi takker dere! Vi gir vår hyllest til små og store bedrifter, nyetablerte og godt etablerte – verdiskapingen dere bidrar med får Norge til å gå rundt.

NyAnalyse AS har i 2018 utarbeidet en rapport som sier at totalt sett bidro norske bedrifter med omtrent 1.356 milliarder kroner i verdiskaping og omtrent 476 milliarder kroner i person- og selskapsskatt i 2016. Det tilsvarer nesten hver fjerde krone i statsbudsjettet. Eller 340 ganger statsbudsjettets driftsbevilgning til landets sykehus. Selskaper under 20 ansatte står for 42% av verdiskapingen fra private selskaper i Norge. Spesielt i norddelen av Trøndelag består næringslivet i veldig stor grad av små og mellomstore bedrifter. Tidligere Nord-Trøndelag var rangert som fylke nummer to når det kommer til rangering av verdiskaping i små og mellomstore bedrifter (SMB da definert under 100 ansatte og under 100 millioner kroner i omsetning). Med andre ord er nesten 200 medlemsbedrifter i Steinkjer Næringsforum ryggmargen i lokalsamfunnet vårt. Vi påstår at de 200 bedriftene tar betydelig samfunnsansvar. Gir økt livskvalitet. Får hjulene til å gå rundt.
Takk for at dere reparerer tråkkemaskina idrettslagene bruker for å kjøre opp skiløyper. Takk for påskjønnelsen og støtten dere gir de frivillige som besørger gode turstier slik at vi på en tilrettelagt måte enkelt kan nyte naturen og la blodpumpa slå. Takk for at dere støtter våre barn og unge og på den måten hjelper frivillige lag og organisasjoner med å holde kostnadene nede.

Å starte en bedrift gir fantastiske ringvirkninger i form av indirekte verdiskaping. Ikke bare bidrar bedriftene direkte med skatter og avgifter. De bidrar også med positive ringvirkninger gjennom deres kjøp av varer og tjenester fra underleverandører. De ansatte, bedriftene og eierne tilfører samfunnet store verdier!

Og derfor; om det stemmer slik NHO sin undersøkelse* om nordmenns holdninger til næringslivet konkluderer med – at unge mennesker har et negativt syn på bedrifts-Norge… Da har vi en vei å gå! For når vi virkelig forstår og anerkjenner hvor viktig det private næringslivet er, vil vi også forstå hvor ekstremt viktig det er å hedre, fremsnakke og synliggjøre våre små og mellomstore verdiskapere! Dette er vår takk til de 7.200 arbeidsplassene i privat næringsliv i Verran og Steinkjer. La oss sikre arbeidsplassene, la oss utvikle nye og la oss hylle alle nyetableringer som tørr å satse! Vi oppfordrer til å reflektere over hvor du handler neste gang, hvem du gjør avtaler med og i hvor stor grad du kan bidra til å sikre arbeidsplasser i Nye Steinkjer. Vær stolt over stedet du bor på og se mulighetene som ligger foran oss. Nye Steinkjer er i vekst – vær bevisst med på å skape den veksten du også! Det private næringslivet fortjener et positivt omdømme. Hvordan kan vi bidra til det? Jo, nettopp ved å løfte næringslivet gjennom å hedre gode prestasjoner, modige valg og synliggjøre verdiskapingen. Derfor arrangerer vi 28. februar Næringslivets Hedersaften. Vi priser våre verdiskapere!

 

*Holdninger til næringslivet i Skandinavia 2017