Steinkjer Næringsforum liker ikke at bygging av parkeringshus blir utsatt. Det vil være å jobbe mot næringen, sier Kirsti Arntsen, daglig leder.

I en artikkel i Trønder-Avisa 28.10.2019 uttaler Steinkjer Næringsforum seg om at parkeringshus ikke vil bli å se i Steinkjer kommunes budsjett før tidligst i 2021.

Daglig leder Kirsti Arntsen uttaler som følger:

“Steinkjer Næringsforum er naturligvis veldig positive til den historisk høye byggeaktiviteten i Steinkjer, og ser at stadig flere arbeidsplasser blir lagt sentrumsnært.

avisutklipp av saken
Faksimile fra Trønder-Avisa 28.10.19

Bare InnoCamp og nytt NAV-bygg rommer omtrent 650 arbeidsplasser midt i sentrum. I tillegg vil realisering av nytt kulturhus tilføre sentrum betydelig økt trafikk. Parkeringshus vil gi muligheter for å styrke næringsaktiviteten i sentrum. Kommunen må ta sitt ansvar og sikre tilstrekkelig kapasitet på parkering. Å utsette bygging av parkeringshus vil være å jobbe mot næringen, som i de nærmeste 2-3 årene allikevel er sterkt utfordret med tanke på parkering og trafikkmønster. Steinkjer Næringsforum håper politikerne ser alvoret i situasjonen og beslutter å bygge parkeringshus nå, til beste for handels- og administrasjonsbyen Steinkjer.”