Beredskapsteam etableres for å skadebegrense og styrke næringslivet i Steinkjer gjennom Corona-krisenillustrasjonsbilde coronavirus

Steinkjer Næringsselskap (SNS) er Steinkjer kommune sitt næringsapparat. SNS har i samråd med ledelsen i Steinkjer kommune rigget et beredskapsteam rundt dere i næringslivet for å styrke dere og sikre gode tiltak i en svært krevende tid knyttet til konsekvensene av Corona-viruset. Beredskapsteamet organiseres og koordineres av Steinkjer Næringsselskap i samarbeid med Steinkjer Næringsforum (SNF), T: lab, Innovasjon Norge, Visit Innherred og bankforbindelser. I tillegg knytter vi på kompetanse som er nødvendig for den enkelte bedrift.

Beredskapsteamet er iverksatt. Følgende tiltak igangsettes:

  • Kommunikasjon og informasjon: Steinkjer Næringsselskap legger ut informasjon om ulike tiltak lett tilgjengelig på www.sns.steinkjer.net under fanen «Coronainfo»

  • Beredskapsteam: Steinkjer Næringsselskap leder beredskapsteamet. De bistår som samtalepartner og veileder for næringslivet i Steinkjer i en krevende tid.  Opplever dere usikkerhet knyttet til drift og videre utvikling? Ta kontakt! Dette er en gratis tjeneste der kostnadene er dekket av Steinkjer kommune.
    Vi kobler på   samarbeidspartnere og øvrig virkemiddelapparat der det er hensiktsmessig.  Ta kontakt med daglig leder Bodil Vekseth, [email protected] , telefon: 906 16 298, Jacob Almlid, [email protected], telefon: 911 36 475, Gunn Tangstad, [email protected], telefon: 905 94 259 eller Astrid Skogseth, [email protected], telefon: 406 17 590.
    Arbeidsform: Telefon, FaceTime, Teams, Skype, Zoom eller tilsvarende, eller fysiske møter der det er mulig. Fysiske møter begrenses til et minimum.

  • Utviklingsprosjekt: Vi som nå har etablert et beredskapsteam for Steinkjer, får signal om at mange bedrifter har ideer og utviklingsplaner som er satt på vent på grunn av manglende tid og ressurs. Nå kan tiden være inne til å utnytte ledig kapasitet som har oppstått pga. Corona-restriksjonene. Slik kan din bedrift stå bedre rustet når krisen er over. Beredskapsteamet vil være en støttespiller for dere i arbeidet med å realisere utviklingsprosjekt. Vi vil bistå dere med å koble på rett kompetanse og mulige finansieringsordninger.