Som næringslivets interesseorganisasjon i Steinkjer jobber vi på vegne av våre medlemmer. Det tilligger næringsforumet å arbeide for gode rammevilkår og vekstmuligheter for kommunens næringsliv. Dette er ekstra viktig i situasjonen næringslivet nå står i tilknyttet COVID-19-krisen.

Bilde av Kirsti Arntsen
Daglig leder Kirsti B. Arntsen sier det er viktig å fokusere på mest mulig aktivitet i næringslivet

For å ivareta våre medlemmers interesser har vi arbeidet på følgende måte:

 • Opprettet beredskapsteam med Steinkjer Næringsselskap i ledelsen: https://www.nt24.no/nyheter/2020/03/18/Beredskapsteam-stiller-opp-for-n%C3%A6ringslivet-i-Steinkjer-21379794.ece
  Vi har vært pådriver for at næringsselskapet skal ha fokus på å være operativ og «hands on» for å bidra til næringslivet i den akutte situasjonen som er oppstått.
 • Deltar i møter med Næringsalliansen for Trøndelag, hvor kompetansedeling og næringspolitisk påvirkning er hovedtema. Vi har gitt tre innspill til regjering og Stortingetsrepresentanter. Innspill til videre arbeid med tiltakspakker fra Næringsalliansen for Trøndelag, 25. mars 2020 (med vedlegg)
 • Tett dialog og samarbeid med næringsforeninger i Innherred. Inderøy Utvikling har laget en oversikt over ledige stillinger i Innherred (basert på NAV sine systemer).
 • Initiert og koordinert informasjon ut til våre medlemmer fra Steinkjer Næringsselskap, regjering, Innovasjon Norge, NAV og skatteetaten.
 • Oppfordret økonomisjefen og rådmann i kommunen til å betale alle regninger til lokalt næringsliv NÅ – ikke vent til forfallsdato (som et tiltak for å bedre likviditet)
 • Utarbeidet og distribuert spørreundersøkelse til medlemmene. Det er viktig for oss å vite hvor skoen trykker. Ny spørreundersøkelse kommer rett over påske, og det vil være en felles spørreundersøkelse for alle næringsforeninger i Innherred.
 • Ringerunde til medlemmer, for oppfølging og informasjon om beredskapsteam og bistand.
 • Uttalt oss  media.
 • Oppfølging av arrangørforum og orientering om midler som kommer kulturnæringa til gode. Jobber med webinarløsninger for faglige innspill.
 • Deltatt i møte med Tindved kulturhage og SNS (Steinkjer Næringsselskap) for kompetansedeling kulturnæringa
 • Via SNS fått innspill på at kommunene praktiserer ulikt med tanke på stenging av kommunegrenser – frykt for at varer ikke kommer inn/ut. Her har vi bedt næringsforeninger nord og sør for oss om å løfte problemstillingen til sine respektive ordførere.
 • Gjennomført møte med politikere i kommunen.
 • Spilt inn tall fra spørreundersøkelsen til Bodil V i SNS for orientering i formannskap 19.3
 • Initiert faste morgenmøter som gjennomføres med Næringstorget for orientering, kompetansedeling og diskusjon om konkrete case

Vi oppfordrer alle i næringslivet som har behov for bistand, råd, hjelp og utviklingsprosjekter til å ta kontakt med beredskapsteamet. Steinkjer Næringsselskap har samlet relevant informasjon om tiltakspakker etc her. Ta direkte kontakt med Steinkjer Næringsforum for næringspolitiske saker. La terskelen for å ta kontakt være lav!

Og til sist; både Norge og Steinkjersamfunnet har vært gjennom store kriser før. Vi kommer oss gjennom denne også. Nå må vi holde hjulene mest mulig i gang!