Anita Østby, prosjektleder Arrangementsbyen og medarbeider i Steinkjer Næringsforum, konstitueres som daglig leder i Steinkjer Næringsforum. Det ble tidligere i høst kjent at daglig leder i Steinkjer Næringsforum de siste fem år, Kirsti B. Arntsen, bytter beite og går inn som daglig leder i DataPower Learning AS.

Ny daglig leder Steinkjer Næringsforum
Anita Østby, påtroppende daglig leder og Alexander Støvik Kjølstad, styreleder

Arntsen er daglig leder frem til 30. november 2020 og Østby vil i etterkant overta stafettpinnen. –  Jeg gleder meg veldig til å gå på som leder i Steinkjer Næringsforum og fortsette den gode jobben som gjøres, sier Anita Østby.

Østby har vært ansatt i Steinkjer Næringsforum siden juni 2018 og kjenner organisasjonen godt. Hun har bred ledererfaring og bakgrunn fra finans, kulturnæring og politikk på regionalt og nasjonalt nivå.

Fortsatt vekst

Næringsforumet har hatt god vekst de siste fem år og medlemsorganisasjonen eies og består av 205 virksomheter, i all hovedsak fra Steinkjer kommune. Videreutvikling av medlemsorganisasjonen, medlemsfordeler og fokus på kompetanseheving er viktig. – Steinkjer Næringsforum tilbyr attraktive nettverksarenaer med både faglig og sosialt fokus, forteller påtroppende leder Østby.

En viktig oppgave for Østby er å ha kontakt med medlemmene og koordinere innspill til næringspolitiske saker. – vi representerer våre medlemmer på mange ulike arenaer. Eksempelvis opp mot og i samspill med kommune, NHO, lokale, regionale og nasjonale politikere og Vegforum Trøndelag, forteller Østby. – Vi fremmer næringslivets sak og påvirker til beste for næringslivet. Som medlem i Steinkjer Næringsforum står du mindre alene, sier styreleder Alexander Støvik Kjølstad.

Stillingen lyses ut i 2021

Styreleder Kjølstad er meget fornøyd med at Anita går inn som daglig leder, og forteller at varigheten på engasjementet er på 12 måneder. – Det gir oss en trygg og god overgangsperiode, og sikrer at aktivitetsnivået opprettholdes. Samtidig gir det oss tid til å gjennomføre en god rekrutteringsprosess for ny daglig leder i Steinkjer Næringsforum, sier Kjølstad.

Kjølstad mener at denne stillingen vil kunne være attraktiv for mange søkere. – Det er prinsipielt viktig at næringslivet synliggjør alle de spennende mulighetene som finnes i kommunen, og dette gjelder selvfølgelig oss selv også. Derfor vil stillingen bli utlyst senest i juni måned neste år, avslutter han.