Steinkjer-Avisa vil i samarbeid med Steinkjer Næringsforum produsere et nytt NÆRINGSBILAG. Dette gjorde vi i 2018 og 2019 med stor suksess, og nå tror vi tiden er moden for å fortelle de gode historiene om vårt mangfoldige næringsliv – et næringsliv i verdensklasse!

Bilaget vil bestå av innholdsmarkedsføring og distribueres som en del av Steinkjer-Avisa til alle husstander i Steinkjer, Inderøy og Snåsa, og som frittstående distribusjon i Levanger og Verdal. Opplag ca 30 000.

Utgivelse: 29. oktober.
Materiellfrist: 15. oktober.

Kontaktperson:
Trude Hiller
Tlf. 918 45 246
[email protected]