Tidspunkt

28. mai 2021

08:30 - 09:15

Sted
Teams - link til webinaret sendes i forkant av møtet.
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Reiselivstrender og mulighetsrom i Trøndelag – sommeren 2021

Vi får her muligheten til å høre Annika Hongaard fra Trøndelag Reiseliv snakke om følgende:

  • Kort om Trøndelag Reiseliv og det organiserte reiselivet
  • Reiselivstrender og sommer 2021
  • Nasjonale og regionale satsninger: Mulighetsrom for trøndersk opplevelsesnæring

Annika vil presentere deres tanker rundt temaet og det er satt av tid til spørsmål og dialog.

Trøndelag Reiseliv – kompetansesenter for trøndersk reiseliv

Trøndelag Reiseliv er fylkets toneangivende forvalter av den reiselivsrelaterte merkevaren Trøndelag og en pådriver for innsats og aktivitet som fremmer en positiv reisemålsutvikling i fylket. I tett samarbeid med destinasjonsselskapene og reiselivsnæringen jobber vi med å etablere og videreutvikle Trøndelag som et helårlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av trønderske reiselivsprodukter til det beste for økt verdiskaping, sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig.

Velkommen!

Se alle arrangement