Tidspunkt

25. februar 2019

18:00 - 21:00

Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Velkommen til møte i Arrangørforum Steinkjer & omegn!

Det er mange gode arrangement i Steinkjer. Noen kjenner vi godt, andre litt mindre. Denne gangen har vi gleden av å kunne presentere noen av ildsjelene bak noen av arrangementene til å fortelle litt om sitt arrangement/etablissement. Først og fremst er dette viktig for å bli kjent med hverandre. Her er det kanskje et potensiale for tettere samarbeid? Hvordan kan vi skape felles historie? Eller rett og slett for å dele arrangementsverktøy og kunnskap.

Arrangørene er utfordret til å si noe om følgende:

  • Litt generelt om arrangementet
  • Hva lykkes vi med?
  • Hvilke utfordringer støter vi på for å få gjennomføre & utviklet arrangementet i byen? Og hvordan kan dette eventuelt løses?

Program:

Velkommen til Biblioteket v/bibioteksjef Marianne Vanem

Kort om status for prosjektet “Arrangementsbyen Steinkjer” v/Anita Østby

Kulturscenen Vårt Hjem v/Styreleder Britt Tove Welde

SMN1 Cup v/Steinkjer Håndball klubb – Håkon Sivertsen og Jan Terje Mathisen

Barnas Vikingedager på Egge v/Maiken Lien Jørgensen

&Action v/ Richard Anthony Hearsey

Studio Blikket v/ Lornts Tønne

Et innblikk i RISS v/ Lornts Tønne
RISS: Strategisk utvikling av opplevelser og kommunikasjon

Nasjonal arrangementstrategi v/Anita Østby:
Strategien utarbeides på oppdrag fra regjeringen, på vegne av besøksnæringen, kultur, idrett og det offentlige Norge. Den skal gi tydelige føringer på hvilken type arrangementer Norge skal sikte mot fremover, og hvilke kriterier som bør ligge til grunn for å kunne søke om rullerende arrangementer innenfor idrett, kultur og arrangementsnæringen for øvrig.

Opplevelsesindustrien har gode tider og Norge har gode forutsetninger for å kunne ta del i denne positive utviklingen gjennom økt satsing på arrangementsturisme. Undersøkelser og tilbakemeldinger fra internasjonale forbund viser at Norge oppfattes som velorganisert, pålitelig og troverdig og vårt omdømme som arrangør av kultur- og idrettsarrangementer er godt. En strategisk utvikling av Norge som arrangementssted gir mulighet for sesongforlengelse og verdiskaping.

Kaffe / the serveres 🙂

Påmelding innen søndag 24. februar ønskes!

Hjertelig velkommen, alle som vil!

Se alle arrangement
Steinkjer Bibliotek