Tidspunkt

27. februar 2020

10:15 - 12:30

Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å trykke på knappen nedenfor.

Tekna og næringsforeningene på Innherred samler representanter fra arbeidsliv, byråkrati og politikk til samtale om Trønderbanens fremtid. Møtet er gratis.

Trønderbanen er viktig for mange som pendler mellom byene fra Trondheim og nordover. For å gjøre dette tilbudet bedre trenger vi flere avganger og kortere reisetid mellom Steinkjer og Trondheim.

Bane NOR har utarbeidet en detaljplan for elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Denne planen tar sikte på elektrifisering av nåværende trasé mellom Hell og Steinkjer. Samtidig foreligger det planer om ny E6 i tunnell mellom Stjørdal og Levanger for å redusere reisetiden for bilistene.

  • Er vi i ferd med å gjøre Trønderbanen mindre attraktiv som reisevei sammenlignet med bilpending?
  • Og hvilken rolle kan Trønderbanen spille for å opprettholde og styrke Trøndelags status som en av de mest innovative regionene i Europa?

Kom og hør hva næringsliv, byråkrati og politikere har å si om planene for Trønderbanen og hvordan de ser for seg dette tilbudet i fremtiden. Vi ønsker velkommen til debattmøte.

Innledere:

  • Terje Sivertsvoll, Jernbanedirektoratet
  • Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna
  • Christian Stav, konserndirektør i NTE
  • Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel
  • Marit Arnstad, stortingsrepresentant for Senterpartiet
  • Jon Gunnes, stortingsrepresentant for Venstre

Ordstyrer Arve Løberg

Se alle arrangement
Turneteateret i Verdal