Tidspunkt

25. oktober 2017

07:30 - 09:30

Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Administrasjonen i Steinkjer kommune og Steinkjer Næringsforum inviterer til dialogforum.
Dialogforumet er en møtearena for dialog mellom administrasjonen i kommunen og næringsdrivende. Her får du muligheten til å komme med konkrete innspill – for at vi sammen kan gjøre Steinkjer mer attraktiv å drive næring og bo i.

Frokost serveres.

Tema for møte er nytt kulturhus i Steinkjer.Foreløpige tegninger av det nye kulturhuset i Steinkjer

Agenda:

“Bakgrunn for satsingen” ved ordfører Bjørn Arild Gram

“Formannskapets bestilling til rådmannen” ved assisterende rådmann Svein Åge Trøbakk

“Vi rigger det viktigste kulturløftet i Steinkjer etter krigen” ved prosjektleder Stein Storsul

Gruppearbeid og diskusjon

Avslutningsvis setter vi av 15 minutter for innspill/spørsmål fra salen (på andre tema enn kulturhus)

Se alle arrangement
Kantina, Steinkjer Rådhus