Tidspunkt

7. januar 2022

08:30 - 09:30

Sted
Teams - link til møtet sendes i forkant av møtet.
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Steinkjer Næringsforum inviterer i samarbeid med Steinkjer Næringsselskap til

DIALOGMØTE – KOMPENSASJONSORDNING 3

Steinkjer får tilført kr 1 846 000 i kompensasjonsmidler fra staten til fordeling til virksomheter i Steinkjer kommune.

Hensikten med  ordningen er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smitteverntiltak. Målet for ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i virksomheter.

Steinkjer Næringsselskap er meget interessert i dialog med næringen for å kunne tilpasse ordningen slik at den treffer best mulig.

Se alle arrangement