Tidspunkt

28. januar 2020

08:00 - 12:00

Påmelding

Pris for medlemmer: Kr 950,-

Pris for ikke-medlemmer: Kr 1250,-

Vi kan ikke forutsi hvordan verden vil se ut i 2030 – men vi tror at innvirkningen av digitalisering vil bli både sterkere og dypere enn endringene vi hittil har sett. Digitalisering er en global trend som vil påvirke enhver virksomhet og alle bransjer.

Digitaliseringslab er et initiativ i regi av Steinkjer Næringsforum og Atea med flere samlinger som belyser dette tema.

På denne første samlingen vil vi se nærmere på hva vi legger i begrepet digitalisering. Hvilke trender ser vi, og hvordan vil dette påvirke deg og din bransje? Vi ser på konkrete eksempler fra norske virksomheter. Etter denne sesjonen har vi en felles forståelse av hva digitalisering og digital transformasjon faktisk er, noe som gjør videre diskusjoner langt enklere.

Vi ser også på hvordan vi bør organisere arbeidet for å få kontroll på utviklingen, samt en metode for hvordan man skal prioritere prosjektene. Stikkordet her er porteføljestyring.

Seminarene blir en god blanding av faglige foredrag, korte gruppearbeider og diskusjoner i plenum. Gjennom å delta på en eller flere av sesjonene vil du få økt kompetanse om og forståelse for hva som ligger i digital transformasjon.

Vi starter allerede kl. 08.00 og avslutter kl 12.00. Lunsj serveres kl. 11.30.

Den andre digitaliseringslab’en gjennomføres torsdag 13. februar. Da ser vi på hvordan man kan utarbeide et fremtidsbilde. Altså; hva skal min virksomhet levere av tjenester om 10-15 år, og hvilke rolle skal vi spille da. Vi avslutter med 10 gode råd for å lykkes med vedvarende digitalisering. For en ting er sikkert; dette går ikke over.

Programmet er lagt opp slik at du kan melde deg på en eller flere samlinger. Vi starter alltid en sesjon med en kort oppsummering av den forrige. Men størst utbytte får man med å delta på alle. Foreløpig er to planlagt.

Begrenset antall plasser – meld deg på raskt!

Møteleder
Stein Vorum, leder Strategisk rådgiving, Atea
Foredragsholder
Lars Iversen, Strategisk rådgiver, Atea

logo Atea      logo steinkjer næringsforum

Se alle arrangement
InnoCamp, Steinkjer