Tidspunkt

14. januar 2022

08:30 - 09:30

Sted
Teams - link til møtet sendes i forkant av møtet.
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Tesla Supercharging jobber med å akselerere verden til fornybar energi, og i den forbindelse ønsker de å se på mulighetene for å etablere en ladehub til elbiler i Steinkjer sentrum. De bygger stort sett relevante ladehub’er med mange ladepunkter nærme service tilbud og med enkel tilkomst/utfart, som vil bli kritisk infrastruktur etter hvert, da det grønne skiftet går sin gang.

De ser for seg at det kan være hensiktsmessig å få til en slik etablering på i Steinkjer på eksisterende p-arealer eller andre hensiktsmessige arealer.

Eier du arealer som kan brukes til dette formålet? Hvis svaret er ja er det supert om du kan melde deg på dette teams-møte. Vi ønsker å presentere ulike alternativer for Thomas Friis-Eriksen, som deltar fra Tesla i dette møtet.

Se alle arrangement