Tidspunkt

22. november 2022

07:30 - 09:00

Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

BDO og Steinkjer Næringsforum inviterer til frokostseminar hvor vi presenterer resultatene fra årets Bygg- og anleggsanalyse 2022 – «Etter vekst kommer fall». 

Vi tar også for oss nyheter på skatteområdet og nytt statsbudsjettet.

BDO og Steinkjer Næringsforum inviterer til frokostseminar for å dele årets bransjeanalyse innenfor Bygg- og anleggsbransjen. Bygg- og anleggsbransjen er den største fastlandsnæringen i Norge med rundt 250.000 sysselsatte og det tar BDO på alvor gjennom å bidra med databasert innsikt som er viktig for å få et godt beslutningsgrunnlag. Samtidig er analysen et godt verktøy for å se på trender og utvikling i bransjen fremover. Analysen drøfter tre ulike scenarioer for utviklingen videre i bransjen i tiden fremover.

Regjeringen la 6. oktober sitt statsbudsjett for 2023. Budsjettet krever støtte fra andre partier på Stortinget og hvordan det endelig blir er fremdeles uavklart. Vi tar for oss siste nytt om statsbudsjettet og andre nyheter på skatteområdet denne høsten.

Program:
BDOs bransjeanalyse for Bygg- og anleggsbransjen
Idar Stavran, Partner og kontorleder BDO i Innherred
Stig Forr, Partner, BDO

Lars Andreas Grut, Manger, BDO

Nyheter innenfor skatteområdet og nytt statsbudsjett
Ståle Lorås, Partner, BDO Advokater

Se alle arrangement
Quality Grand Hotel, Steinkjer