Tidspunkt

5. juni 2019

10:00 - 15:45

Påmelding

Pris for medlemmer: Kr 300,-

Pris for ikke-medlemmer: Kr 300,-

Forsvarsforum Trøndelag i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Fylkesmannen i Trøndelag, Norges Forsvarsforening og Næringsalliansen i Trøndelag, arrangerer Forsvarskonferansen Midt-Norge 5 juni 2019. Forumet har som målsetting å arbeide for en sterk region der næringsliv, det offentlige Trøndelag og Forsvaret kan hente ut synergier og dra nytte av hverandre.

“Forsvar og samfunn, utfordringer og muligheter”.

Vi ønsker å sette fokus på og belyse to hovedtema som berører både næringsliv, Forsvar og offentlige etater.

Forsvarskonferansen Midt-Norge har til hensikt å sette fokus på de mulighetene som dagens forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjon skaper.

Innledere

program

Se alle arrangement
Royal Garden Hotel, Trondheim