Tidspunkt

20. oktober 2021

08:00 - 10:00

Sted
Skolegata 22 - Innocamp
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Vi opplever ressursknapphet på trevarer og andre råvarer. Smartere design av nye produkter og tjenester i retning sirkulære prosesser skaper konkurransefortrinn. Velkommen til en praktisk og inspirerende workshop om hvordan du kan ta ut gevinster med sirkulære forretningsmodeller. 

Bygge-, anleggs- og eiendomssektoren står for 40 prosent av samlede klimagassutslipp i verden og omsetter årlig for 600 milliarder kroner i Norge. Dette er et problem som vil kreve mer enn én enkelt aktør. Det vil kreve at hele bransjen går sammen for å bidra til omstilling innen en av Norges største og viktigste næringer. Klimakur 2030 og ny klimamelding er vesentlig for bygg-, anleggs- og eiendomssektoren.

Steinkjer Næringsforum, Universitet Nord og Innovasjon Norge inviterer til workshop for å sammen drøfte muligheter for mer sirkulære løsninger. Vi håper spesielt aktører fra ulike deler av verdikjeden til bygg-, anleggs- og eiendomssektoren deltar, og andre med interesse for sirkulærøkonomi og som ser nytten av å jobbe i verdinettverk.

Hvordan kan bygg- og eiendomssektoren posisjonere seg for å levere bedre løsninger for lavutslippssamfunnet? Hvordan kan de ulike aktører i verdikjeden bidra til lavere utslipp og mindre belastning på natur og miljø?

Design for lengre varighet og ombruk, mer effektiv materialbruk, økt materialgjenvinning av kasserte produkter og bruk av avfallsbaserte råvarer i nye produkter, er strategier for en sirkulær økonomi. Vi må forvente sterke virkemidler for å oppnå dette i årene som kommer. Råvaremangel som vi nå opplever, kan også forsterkes ytterligere i framtiden.

For å lykkes med sirkulærøkonomi må vi samarbeide på nye måter. Vi må diskutere sammenhenger i verdikjeder og strømmer av materialer, energi, produkter, data og avfall. Gjennom en kreativ prosess skal vi jobbe med hvordan skape sirkulære forretningsmodeller og verdinettverk.

Program:

0800 – 0830      Introduksjon til tema
– Hvorfor er sirkulær økonomi viktig for bygge-, anleggs- og eiendomssektoren?
– Hva skjer i næringa i dag, og hvilke scenarioer kommer?

0830 – 0950      Praktisk workshop: sirkulære verdinettverk
I en sirkulær økonomi kan de mest interessante mulighetene for nye forretningsmodeller ligge mellom organisasjoner. I denne workshopen skal vi utforske mulighetene for å designe sirkulære verdinettverk basert på gruppens delte ressurser, eller superkrefter.

0950 – 1000      Presentasjon av konsepter og oppsummering

Frist for påmelding: 11. oktober

Sted: Innocamp, Steinkjer

Maks antall deltakere: 16

Fasilitatorer:
Alfred Øverland, innovasjonsrådgiver, Innovasjon Norge Møre og Romsdal
Bente Syversen, innovasjonsrådgiver, Innovasjon Norge Trøndelag.

Se alle arrangement