Tidspunkt

28. april 2021

08:30 - 09:15

Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Steinkjer som er rammet av Covid-19

Steinkjer Næringsselskap vil i dette møtet guide oss gjennom ordningen!

Steinkjer kommune utlyste 6. april 2021 kommunal kompensasjonsordning til virksomheter i kommunen som er rammet av Covid-19. Vi oppfordrer bedriftene til å søke i god tid før fristen 3. mai, slik at vi kan ta kontakt og sikre god oppfølging av søker. 

Søknadsfrist er 03. mai 2021

Les mer om KRITERIER og finn SØKNADSSKJEMA HER

Veiledning på søknaden

Vi erfarer at det kan være nyttig for deg som søker å få veiledning på søknaden slik at vi sikrer at den faller innenfor kriteriene. Vi ber deg derfor søke i god tid før fristen den 3. mai, og gjerne ta kontakt med oss (telefon eller booke et møte) slik at vi kan guide deg gjennom ordningen.

Kommunal kompensasjonsordning Covid-19 Steinkjer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 23. februar, med en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og stenging, og støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serverings-næringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Steinkjer kommune er tildelt 5,8 millioner og midlene skal nyttes innen 1.9.21. Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen fristen skal tilbakebetales til KMD.

Se alle arrangement