Tidspunkt

4. desember 2017

16:00 - 18:30

Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Til
alle lag, organisasjoner og virksomheter i Steinkjer som driver med arrangement

Steinkjer kommune har initiert et attraktivitets- og omdømmeprosjekt ved navn «Åpen, lys og glad», hvor en stor del av prosjektet omhandler Arrangementsbyen. Området som omhandler Arrangementsbyen har som mål å få flere arrangement til Steinkjerregionen gjennom:

  • Et målrettet arbeid med å “hente” arrangement til regionen og samarbeid om å gjennomføre arrangementene
  • Få et positivt omdømme gjennom et målrettet vertskapsarbeid

 

Det vil i løpet av desember bli utlyst en prosjektlederstilling som skal jobbe med dette. I forkant av utlysningen ønsker vi å invitere alle interesserte til et:

INFORMASJONS- OG DIALOGMØTE

Mandag 4. desember kl 16.00 – 18.30 i kantina på Steinkjer Rådhus. Mat blir servert.

Formålet med møtet er 1) å gi god informasjon om prosjektet og organiseringen av det, 2) få tilbakemeldinger og innspill til prosjektet basert på deres erfaringer og kompetanse og 3) høste erfaringer fra andre som har lyktes godt med arrangement

Agenda for møte er:

  • Presentasjon av attraktivitets- og omdømmeprosjektet “Åpen, lys og glad” med spesiell vekt på målsettinger og tiltak for “Arrangementsbyen” v/Susanne Bratli, Steinkjer kommune
  • Den videre prosessen for Arrangementsbyen v/Kirsti B. Arntsen, Steinkjer Næringsforum
  • Hvordan lykkes sammen? Erfaringer fra Stjørdal v/Odd Petter Haugseth, Stjørdal Næringsforum
  • Borddiskusjoner og tilbakemeldinger

 

Dialog og borddiskusjoner blir en viktig del av møtet. Vi ønsker blant annet tilbakemeldinger på hva dere mener er realistisk å oppnå i prosjektet, hvilke utfordringer prosjektet kan løse og hvilken rolle dere ser for dere å ha i prosjektet. Denne delen kjører vi som en workshop og vi ønsker at dere deltar med tilstedeværelse, engasjement og kompetanse basert på den erfaringen hver enkelt sitter med.

For mer informasjon om prosjektet, se gjerne her: http://www.steinkjer.kommune.no/attraktivitets-og-omdoemmeprosjektet-apen-lys-og-glad.432036.no.html

På grunn av matservering ønsker vi påmelding senest innen 30. november. Flere fra samme lag/organisasjon/virksomhet må gjerne møte.

Logo til arrangørene

Se alle arrangement
Kantina, Steinkjer Rådhus