Tidspunkt

19. desember 2018

12:00 - 13:30

Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Innspills- og orienteringsmøte planarbeid Kulturhuskvartalet

I forbindelse med høring og varsel om oppstart av detaljregulering for Kulturhuskvartalet i Steinkjer, inviterer Steinkjer Næringsforum til møte. Formålet med møte er å få en orientering om arbeidet, samt samle innspill i forkant av høringssvaret.

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering Kulturhuskvartalet

Norconsult AS har på vegne av Steinkjer kommune fått i oppdrag å utarbeide detaljregulering for Kulturhuskvartalet. Frist for innspill til planarbeidet ble opprinnelig satt til 17. desember, men vi har fått utvidet frist til 21. desember. Varselet er sendt ut pr epost til alle medlemmer 21. november. Dette er en viktig sak for mange, og vi ønsker våre medlemmers innspill slik at vi kan gi vårt høringssvar.

Møteagenda:

Orientering om prosjektet, reguleringsplanen og prosessen videre
v/ Stein Storsul, prosjektleder Jakob, Leif Terje Nilsen, kultursjef Steinkjer kommune, Marthe Mollan Sesseng, ansvarlig for reguleringsplanen Norconsult og Siri Alette Aurstad, ansvarlig for landskapsplan Jakob.

Planenheten i Steinkjer kommune vil også være representert.

Siste del av møte er lukket for medlemmer i Steinkjer Næringsforum, og vil konkret omhandle innspill i høringen.

Her kan du lese brev_Varsel om oppstart av planarbeid_Kulturhuskvartalet

Referat fra Steinkjer kommunes oppstartsmøte finnes her.

 

Se alle arrangement
Næringstorget