Tidspunkt

10. november 2021

19:00 - 21:00

Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Velkommen til kick off for NETTVERKET FREDRIKKE MARIE!

Nettverket Fredrikke Marie skal ikke være ‘nok et kvinnenettverk’, men heller et nettverk hvor ulike disipliner møtes, erfaringer deles og nyskaping utvikles. Med andre ord er formålet med nettverket å bidra til å sikre innovasjon og vekst i Steinkjerregionen gjennom flere kvinnelige beslutningstakere.

Steinkjer Næringsforum opplever stadig flere henvendelser fra fremoverlente og engasjerte kvinner om etablering av et kvinnenettverk i denne delen av regionen, i tillegg til et næringsliv som etterspør kvinnelige kandidater til styreverv og lederstillinger. Steinkjer Næringsforum er riktig nok et naturlig kontaktpunkt for næringslivet i Steinkjer og omegn, og som et svar på det behovet som har oppstått etablerer et kvinnenettverk. Det er viktig å presisere at dette nettverket på ingen måte skal være lukket, slik at også menn kan delta på de aktivitetene som planlegges gjennom nettverket.

Vi håper å se dere her! Hjertelig velkommen!
Påmeldingsfrist: Fredag 5. november!

Hilsen styringsgruppa,
Christine Agdestein
Lill-Beathe Håpnes
Renate Brønstad
Silje Kolås
Anita Østby

Se alle arrangement
Fredrikkes Restaurant