Tidspunkt

8. - 9. oktober 2019

08:30 - 16:00

Sted
8. okt: Trondheim. 9. okt: Steinkjer
Påmelding

Pris: Kr 500,-

Konferansen koster kr 500,- per dag
Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Velkommen til konferanse om kulturarv og byutvikling

Riksantikvaren inviterer i samarbeid med Klima- og miljødeprtementet (KLD) og byantikvarene i Trondheim og Steinkjer kommuner til nasjonal konferanse om byutvikling, klima og bevaring.

Konferansen åpnes av statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn og riksantikvar Hanna K. Geiran, og et mangfold av innledere som arbeider innenfor forskning og forvaltning vil bidra.

BYKONFERANSEN, Trondheim 8. oktober
Radisson Blu Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73
“Byutvikling, klima og bevaring”
TEMA:
Hvordan ivareta klimavennlig byutvikling og kulturhistoriske kvaliteter?
Hvordan forsterke estetiske kvaliteter og opplevelsesverdier i utvikling av historiske bymiljøer?
Hvordan ivareta byen som sosiale arena og tilrettelegge for det gode liv gjennom vitalisering av historiske bymiljøer?

GJENREISNINGSBYER, Steinkjer 9. oktober
Weidemannssalen, Rådhuset, Kongensgate 39
“Gjenreisningsbyen som kulturarv”
TEMA:
Hvordan bygge stolthet for gjenreisningsbyene?
Hvordan er det å bo i, eie eller drive næring i en gjenreisningsby?
Gjenreisningsarkitektur og nybygg – hvordan bygge i en homogen by?
Byens funksjon, form, farge, materialer og historiefortellende kraft.

Nærmere informasjon og program kommer på www.ra.no

Pris for en dags deltakelse kr 500,-
Pris for to dagers deltakelse kr 1.000,-

Påmeldingsfrist er 1. oktober – velkommen!

Se alle arrangement