Tidspunkt

19. mai 2021

08:30 - 09:45

Sted
Teams - link til webinaret sendes i forkant av møtet.
Påmelding

Pris for medlemmer: Kr 300,-

Pris for ikke-medlemmer: Kr 500,-

Velkommen til webinaret: Led deg selv til fristelse – på hjemmekontor!

Mer enn ett år etter at Norge stengte ned befinner vi oss fortsatt i en hverdag som for mange er preget av hjemmekontor, omstillinger, bekymringer, uforutsigbarhet eller ensomhet. Men tiden er også preget av nye muligheter, læring og utvikling. Den digitale teknologien vi har tatt i bruk de siste månedene er kanskje ikke lenger fullt så ukjent for oss, men mange savner de sosiale relasjonene, kolleger og den uformelle kaffepraten. Alt dette kan gå på motivasjonen løs for noen og enhver, spesielt når vi ikke helt vet hvor lenge vi kommer til å ha det slik som vi har det nå.

Det finnes derimot mange lyspunkter også – og ikke minst er det mye du kan gjøre for å gi deg selv best mulig forutsetninger for å ha en god hverdag framover! Selvledelse dreier seg i all enkelhet om å selv legge til rette for å nå de målene du har satt deg, både gjennom adferd og konstruktiv mental innstilling.

Webinaret Led deg selv til fristelse – på hjemmekontor, byr på en aktiverende og engasjerende stund der du og din evne til å lede deg selv står i fokus. Sett av 60 minutter til deg selv og delta! Vi kommer blant annet inn på spørsmål som:

 Hvordan påvirker korona deg?
Hjemmekontor på godt og vondt?
Hva trenger du for å være på ditt beste, og kan selvledelse hjelpe deg dit?
Selvledelsesstrategier i din hverdag?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette webinaret møter du høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, Elin Akre Trønnes, som er brennende opptatt av hva som skaper trivsel, engasjement og effektivitet hos ledere og medarbeidere. Elin er foreleser på Institutt for ledelse og organisasjon, og har utstrakt erfaring med undervisning og foredrag innen tematikker som selvledelse, motivasjon, stress,  effektive team og rekrutteringsteknikk. Hun har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi og dessuten blant annet bakgrunn som karriereveileder og management consultant. 

Se alle arrangement