Tidspunkt

13. mars 2018

12:00 - 16:00

Påmelding

Pris for medlemmer: Kr 16.500,-

Pris for ikke-medlemmer: Kr 19.500,-

Forretningsmodell og innovasjon
Foreleser: Frode Solberg, Høyskolelektor Institutt for rettsvitenskap og styring

Det hevdes i stadig økende grad at bedrifters muligheter for overlevelse fremover vil være knyttet til virksomhetens evne til å drive systematisk innovasjons – og utviklingsarbeid.
Videre vil strategisk kompetanse og strategisk ledelse i denne sammenheng være en sentral suksessfaktor. Dette er en stor ledelsesutfordring, spesielt i SMB, og som først og fremst krever utvikling av ledernes kompetanse.

Levanger og Steinkjer Næringsforum tar disse utfordringene på alvor og setter opp et kompetanseprogram i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Et effektivt og målrettet kunnskapspåfyll til deg som er daglig leder, mellom leder, nøkkelperson, styremedlem, eller som skal bli en av lederne i din bedrift.
Lederskolen er en seminarserie som ikke bare tar deg igjennom de ulike lederutfordringer du møter. Du får også solid kunnskapspåfyll på tema som økonomi, markedsføring, prosjektledelse, styrearbeid, strategi og innovasjon.

Programmet gjennomføres fordelt på 8 samlinger. Samling 1-7 vil være på Levanger og i Steinkjer og den siste samlingen vil være på Handelshøyskolen BI i Trondheim

Se alle arrangement
Levanger Rådhus