Tidspunkt

12. juni 2020

09:00 - 14:00

Sted
Webinar

Den 12. juni arrangerer NHO Trøndelag sammen med Nasjonalt program for leverandørutvikling en digital møteplass der bedrifter kan få presentere sine produkter og løsninger til potensielle offentlig kunder innen helse- og omsorgssektoren. Løsningene kan være helt nye og uprøvd, eller klare til å bli tatt i bruk. De kan være leverandør til offentlig helsesektor allerede, eller være potensielt ny leverandør i dette markedet.

Det er intet krav til NHO medlemskap og det er gratis å delta.

Alt som kan være av interesse spesielt for offentlig helse- og omsorgssektor er av interesse; kompetanseutvikling, tjenestetilbud/-løsninger, digitale løsninger, mekaniske løsninger, effektiviseringsløsninger, produkter etc.

Se alle arrangement