Tidspunkt

30. september 2020

14:00 - 16:00

Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor. Påmeldingsfrist 28. september.

Steinkjer Næringsforum og Steinkjer kommune inviterer til innspillsmøte, for å sikre en forutsigbar og målrettet utvikling for næringslivet i Steinkjerregionen

30. september kl. 14:00 – 16:00

Weidemannsalen, Steinkjer Rådhus

Kommunestyret i Steinkjer ønsker innspill fra næringslivet til kommuneplanens samfunnsdel, som skal vedtas politisk i desember.

I tillegg har kommunestyret satt i gang arbeid med en strategi og handlingsplan for inkludering, som det trengs innspill til. Målet er at alle i Steinkjer skal føle seg inkludert, i sosiale nettverk, i sitt nabolag, i frivilligheten, på skolen og i arbeidslivet.

Målgruppe:

Alle næringsdrivende i Steinkjer kommune.

Gangen i møtet:

I starten av møtet får dere en appell fra ordfører Anne Berit Lein, informasjon om steinkjersamfunnet og det felles verdigrunnlaget vårt.

På bakgrunn av det skal vi ha arbeidsøkter hvor dere gir innspill til arbeidet med samfunnsplanen og inkluderingsstrategien.

Det blir arbeidsøkter, hvor dere skal:

  • Diskutere hva visjon og verdier i Steinkjerprofilen betyr i hverdagen. Se side 8 – 11 her: Invitasjon innspillsmøte næringsliv samfunnsplan
  • Beskrive framtidsbilder 10 år fram i tid
  • Diskutere hvilke målsettinger vi må sette oss for å innfri framtidsbildene

Program:

14:00   Velkommen

14:15  Appell fra ordfører og presentasjon av steinkjersamfunnet

14:30  Innspill til samfunnsplan og inkluderingsstrategi – første økt om visjon og verdier

14:40  Pause

14:50  – andre økt om strategier

15:20  – tredje økt om mål og innsats

16:00  Avslutning

Mulig etterarbeid:

Kommuneledelsen ønsker at bransjerepresentanter bidrar til å innhente innspill fra så mange som mulig i forhold til utvalgets interesseområde.

I etterkant av dette møtet vil vi derfor utfordre dere til å innhente innspill fra på de arenaene hvor dere treffer andre som driver næringsvirksomhet lokalt, eller å invitere til flere innspillsmøter.

Kommunen bidrar med materiell og eventuelt hjelp med møteledelse, hvis dere ønsker det.

Ta kontakt med samfunnsplanlegger Grete Waaseth (tlf. 950 70 221, eller epost [email protected]), for råd og veiledning med hensyn til etterarbeidet.

Påmeldingsfrist mandag 28. september.

Smittevern:

Det er trygt å delta på møte i regi Steinkjer Næringsforum. Vi følger alle nødvendige smittevernstiltak.

Takk for at du som møtedeltaker:

  • sørger for god håndhygiene og spriter hender når du kommer
  • holder nødvendig avstand til andre møtedeltakere
  • unngår håndhilsing
  • holder deg hjemme dersom du er syk

logo kommune     logo steinkjer næringsforum

Se alle arrangement
Steinkjer Rådhus, Weidemannssalen