Tidspunkt

16. - 18. oktober 2018

07:00 - 20:00

Sted
Hotel Sadova, Gdansk
Påmelding

Pris: Kr 10.500,-

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor. Begrenset antall plasser!

Steinkjer Næringsforum, Verdal Næringsforum og Stjørdal Næringsforum inviterer sine medlemmer til næringslivstur:

«Verden i endring – framtida gir muligheter!»

Den digitale revolusjonen endrer framtidas arbeidsliv og vil påvirke hvordan vi konkurrerer og forholder oss til våre ansatte. Teknologiske trender påvirker selskapers konkurransekraft, strukturer og hele verdikjeden. Distruptiv innovasjon, digitalisering, globalisering, urbanisering og ubegrenset tilgang til informasjon er forhold som vil endre spillereglene i alle bransjer, og skape endringer i bransjer som gjør at verden aldri blir som før.

Næringslivet selv kan gjøre mange ting for å komme i posisjon for å møte fremtiden. Tørr vi tenke utenfor boksen? Er vi dyktige nok til å ta de unge på alvor, kan vi bli bedre på å dele informasjon og hvordan sikrer vi riktig kompetanse på tvers av fag?

Vi inviterer dere til å bli med på å tenke nytt og få øynene opp for nye trender slik at dere i større grad kan omsette dette til egne strategier og forretningsmodeller.

Vi byr på følgende foreløpig program:

ØKT 1 KOMPETANSE

«Norgesmester i omstilling»
Kompetansekraft 2.0 har vært en suksess, og nå rigges det for 10 nye år. Denne «riggen» har man startet på, og vi ønsker å engasjere næringslivet for å få innspill her. Sentrale aktører fra styringsgruppen bidrar med innlegg.

Påfølgende gruppediskusjon rundt bordet.

“Verdiskapende Trøndelag – Hvordan jobbes det for å sikre riktig kompetanse til næringslivet?”
Trøndelag Fylkeskommune ved Bente G. Svenning Steinkjer VGS/Harald M Steen Verdal VGS/Vegar Wold Ole Vig VGS

Trøndelag Fylkeskommune er i gang med å utarbeide en kompetansestrategi for Trøndelag. Der er stikkordene: Status og mulighet for den enkelte region, kompetanse i lys av Trøndelagsplanen og regional strategi for innovasjon og verdiskapning.
Påfølgende diskusjon.

ØKT 2 DIGITALISERING

“Hvordan heve regional kompetanse opp til et internasjonalt nivå?”

Lars Iversen, T: Lab

Digitalisering er vår tids største utfordring, hvor det som kjent ligger enorme muligheter. Digitalisering er mer enn forenklet tastetrykk! Digitalisering av folk – digitalisering og betydningen for fremtidens industri.

Korte innlegg ved medlemsbedrifter.

En runde rundt bordet med erfaringsutveksling – hvilke digitaliserings-tiltak er dere i gang med i din virksomhet?

 

ØKT 3 REKRUTTERING

Seniorrådgiver Ingrid Johansen, SearchHouse
En av de viktigste metoder for å utvikle en organisasjon er valg av de rette ledere og medarbeidere. I et arbeidsmarked preget av endring; hva kjennetegner en god leder? Hvilke egenskaper etterspør markedet? Hvordan sikre rett bemanning? Hva med styrekompetansen når verden er i endring? Internasjonalt fokus og rett strategi for å nå nye marked?

Det blir gruppediskusjoner i etterkant

 

 

ØKT 4 UTENFORSKAPET
– en skjult ressurs

Fides, Reko, Veksttorget, NAV
Utenforskapet, et nasjonalt problem som må løses lokalt. Undersøkelser som er gjort viser at 7 av 10 tror forskjellene mellom folk kommer til å øke de neste 20 årene. Hva er fremtidens løsning for å minske utenforskapet? Hvilke felles utfordringer ser aktørene som jobber med arbeidsinkludering? Hvordan kan vi snu trenden? Hva må vi gjøre for å øke innenforskapet?

Med påfølgende gruppediskusjon, eksempler fra næringsliv og kommuner.

Viktige opplysninger:
Påmeldingen er bindende.
Eventuell avbestilling vil medføre kostnader. Alle omkostninger i forbindelse med endringer belastes den enkelte deltaker. Den enkelte deltaker besørger reise-/avbestillingsforsikring og medbringt Helsetrygdekort (E11-skjema).

Endringer i programmet kan forekomme. Invitasjonen finnes her: NF_Næringslivstur_Gdansk_2018_DFL

Les mer om hotellet her.

Se alle arrangement