Tidspunkt

6. mai 2022

08:30 - 09:00

Sted
Teams - link til møtet sendes i forkant av møtet.
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

Innovasjon Norge presenterer siste lyttepost for våre medlemmer der de forteller om konsekvensene av krigen i Ukraina, landbruk, forsinkede byggeprosjekter, varetransport og reiseliv.

Krigen mellom Russland og Ukraina påvirker deler av norsk næringsliv  direkte. Situasjonen bidrar også til kraftig økt innretning mot strategisk autonomi i EU og i andre deler av verden. Mål om redusere sårbarhet og sikre fosryninger av strategiske viktige varer (energisikkerhet, matsikkerhet, råvaresikkerhet) preger både Europa, USA og Asia, og kan få konsekvenser for norsk næringsliv på kort og lenger sikt.

Innovasjon Norge leverer jevnlig statusrapporter fra næringslivet i alle norske regioner og fra viktige internasjonale markeder.

Ta selv med kaffe og bli med på fredagswebinar!

 

Se alle arrangement