Tidspunkt

27. april 2021

08:30 - 09:30

Sted
Teams - link til møtet sendes i forkant av møtet.
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

For å lykkes i sykefraværsarbeidet er det viktig å få dialog og samarbeid på den enkelte arbeidsplass. Arbeidsgiver og arbeidstaker/ tilitsvalgt/verneombud har hovedansvaret, men er avhengig av samspill med NAV, lege og bedriftshelsetjeneste. Det er med andre ord mange aktører som har både plikter og rettigheter i sykefraværsarbeidet. Men er dette så enkelt som det høres ut? Hvordan kan vi få til et bedre samarbeid om tilrettelegging med fastlegene før arbeidsgiver får sykemeldingen? Hvilke utfordringer kan komme når vi er over i en mer normal situasjon etter pandemien?

Foto: Trønderavisa

Kommuneoverlege Sunniva Rognerud deltar i møte på TIRSDAG 27. april kl 08-09. Kommuneoverlegen vil informere om hvordan dette skal gå til og stiller seg disponibel for spørsmål knyttet til dette temaet.

Meld deg på her!

Se alle arrangement