Tidspunkt

19. mai 2020

10:00 - 10:30

Sted
Webinar
Påmelding

Pris: Gratis

Påmelding via link nedenfor.

Trøndelags Europakontor inviterer næringslivet til:

Webinar om bioøkonomiregionen Trøndelag – verdiskaping gjennom Europeisk kunnskapsbygging

Lurer du på hvordan feltet bioøkonomi kommer til å utvikle seg, men også ønsker å utforske hvordan deltakelse i europeisk forskning og innovasjon ytterligere kan forløse regionens verdiskapingspotensiale ?

Trøndelags Europakontor inviterer til webinar den 19. mai kl.10.00-10.30: bioøkonomiregionen Trøndelag – Verdiskaping gjennom europeisk kunnskapsbygging.

 

I den Europeiske Union (EU) står bioøkonomi høyt på dagsorden og blir sett på som viktig for å oppnå en grønn og bærekraftig omstilling. Den er en viktig kilde til nye jobber, spesielt på lokalt og regional nivå. Det ligger stort potensiale i ein bærekraftig, sirkulær bioøkonomi som omfatter de delene av økonomien som benytter fornybare biologiske ressurser fra land og sjø til å produsere mat, biomaterialer, bioenergi og bioprodukter. Anvendt på riktig måte kan den sikre mattrygghet og bedre ernæring, samt mindre forurensning, lavere utslipp av klimagasser og bedre tilpasning til klimaendringer.

 

Med dette invitere vi til et webinar med en samtale om Bioøkonomiregionen Trøndelag – Verdiskaping gjennom europeisk kunnskapsbygging, tirsdag 19. mai kl. 10.00-10.30.  Trøndelag har et spesielt fortrinn på grunn av komplette og nære verdikjeder, som kan gjøre at bioøkonomi aktører kan ta nytte av kommende Horisont Europa, EUs forsknings og innovasjonsprogram. Forskning, utvikling og innovasjon innen bioøkonomi er, og vil fortsatt være, et viktig satsingsområde for internasjonal samarbeid.

 

Samtalen vil bli ledet av daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland. For å belyse tematikken har vi invitert Kirsten Indgjerd Værdal, Fylkesdirektør for plan og næring, Lars-Bendik Austmo, Stasjonsleder ved Nibio og Gudrun Langthaler, NCP på bioøkonomi hos Forskningsrådet. 

Dette webinaret er ett av flere webinarer vi arrangerer våren 2020! Gjennom webinarserien ønsker vi å mobilisere våre medlemmer og Trøndelag til å ta del i EUs kunnskapsprogram, samt å være i forkant av europeisk utvikling gjennom å få innsikt i viktig strategisk utvikling i Europa.

 

Vi er i ferd med å belyse viktige EU strategier og programmer som er av betydning for Trøndelag som EUs nye vekststrategi the European Green Deal, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa, hvordan Trøndelag bør og kan ta del i satsinger på bærekraftig mobilitet, bioøkonomistrategier og kunnskapsbygging og revitalisering av sørsamisk språk+. Hvert webinar vil avslutte med å åpne for spørsmål. Vi ser frem til dialog om muligheter vekststrategien European Green Deal kan gi Trøndelag med deg.

 

Neste webinar vil rette oppmerksomhet om Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont = Økt innovasjonskraft! som vil finne sted 26. mai kl. 10.00-10.30. Meld deg på her.

Se alle arrangement