Tidspunkt

29. mai 2020

09:00 - 11:30

Sted
Webinar
Påmelding

Pris: Gratis

Ingen påmelding. Webinaret streames via link nedenfor. Det er muligheter for å innspill og spørsmål.

Trøndelag fylkeskommune inviterer næringslivet til et interaktivt webinar med tema:

Innherredsbyen – “fra kunnskap til strategi”

I desember ble den første kunnskaps- og dialogsamlinga for prosjekt Innherredsbyen holdt, med fokus på kunnskapsbehov. (Rapport fra den første dialogsamlingen.)  Arbeidet mot en samordna areal- og transportstrategi for kommunene på Innherred går nå videre fra kunnskapsfasen til mulighets- og strategiutviklingsfasen. Tilegna kunnskap og identifiserte kunnskapsbehov skal omsettes til strategier og målsettinger for fremtidas Innherred.

Vi er avhengig av bred medvirkning for å lykkes med fremdrift i prosjektet og å formulere gode målsettinger og strategier.

Informasjon om prosjektet «Innherredsbyen».logo innherredsbyen

Prosjektets målsetting er å bidra til å utvikle Innherredsbyen til en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion. Bedre samordning av areal- og transport-utviklinga i regionen skal knytte Innherredskommunene tettere sammen med hverandre og med resten av Trøndelag.

 

  • Regionen når nasjonale og regionale klima-, transport- og arealmål
  • Innherredsbyen utvikles til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked
  • By- og tettsteder utvikles til kompakte og levende sentrumsområder
  • Regionen oppnår økt konkurransekraft i nasjonale prioriteringer av samferdsels-prosjekter (NTP)
  • Sentrene har gode knutepunkt som sikrer enkle overganger og sammenhengende transportkjeder
  • Sykling, gange og kollektivtransport gis konkurransefortrinn
  • Ny kunnskap og kunnskapsdeling skal gi alle parter i prosjektet ny kompetanse

Dette er dialogsamling nr. 2 av 3.

Trøndelag Fylkeskommune ønsker ditt bidrag til å omsette kunnskap om Innherred til en strategi for å utvikle regionen til et attraktivt bo- og arbeidsmarked. prosjektet går nå inn i en fase der innhentet kunnskap og identifiserte kunnskapsbehov skal omsettes til en strategi for fremtidig utvikling av regionen.

Vi oppfordrer til å følge webinaret live da det er ønskelig med så mange innspill og spørsmål som mulig. Bruk derfor gjerne chat-funksjonen til høyre for videovinduet aktivt under innleggene. Innkomne meldinger i chatten samles fortløendre, og vil bli kommunisert til foredragsholderne.

Fullstendig program her: Program webinar 29mai

Velkommen til å delta med ditt engasjement!

Se alle arrangement