Tidspunkt

6. mai 2020

13:00 - 14:00

Sted
Webinar
Påmelding

Pris: Gratis

Webinaret er åpent for alle medlemmer i Steinkjer Næringsforum.

Fadderbedrift Sparebank1 SMn inviterer til et praktisk rettet seminar for næringslivet som omhandler kompensasjonsordningen tilknyttet COVID-19:

Webinar onsdag 6. mai – kompensasjonsordningen, hva er kriteriene og hvordan søker jeg?

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tredje krisepakke som følge av koronasituasjonen. Formålet med kompensasjonsordningen er å gi bedrifter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet økonomisk kompensasjon, slik at man forhåpentligvis kommer seg raskere opp igjen når krisen er over.

Ordningen er midlertidig og rettet mot de virksomhetene som fyller kriteriene til å motta støtte. Ordningen gjelder for mars, april og mai. Etter første utbetaling i april, vil det bli gjort en vurdering av behovet for å justere ordningen før neste runde.

SpareBank 1 SMN inviterer i samarbeid med SpareBank 1 Regnskapshuset til webinar onsdag 6. mai kl. 13.00 – 14.00 hvor vi vil redegjøre for kriteriene og gi veiledning til det digitale søknadsskjemaet. Søknadsprosessen er i stor grad automatisert og prosessen fra du søker og til du får utbetalt beløpet går raskt dersom søknaden oppfyller kriteriene i ordningen!

Lenke til webinaret vil bli sendt ut onsdag 6. mai kl 09.00 til de som er påmeldt.

Se alle arrangement