Tidspunkt

20. januar 2021

08:30 - 09:15

Sted
Digital plattform, link til møte sendes til alle påmeldte.
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor. Link til webinaret sendes ut i forkant av møtet.
Kun for medlemmer i Steinkjer Næringsforum. Påmeldingsfrist 18. januar.

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST!

Vår fadderbedrift ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS tilbyr våre medlemmer et unikt webinar i arbeidsrett.

Noen arbeidsgivere opplever nå dessverre at det midlertidige behovet for permittering går over i et varig behov for kostnadsreduksjoner. Andre ønsker å legge til rette for en gradvis tilbakeføring av ansatte i arbeid. Arntzen de Besche gir praktiske tips og råd om arbeidsgivers mulighetsrom under og etter permittering, herunder presenteres enkelte hovedpunkter arbeidsgiver bør være oppmerksom på dersom nedbemanning er nødvendig.

Ved adv.flm Maiken Lenes og Julie Falkanger. Lenes og Falkanger er begge tilknyttet arbeidslivsavdelingen ved trondheimskontoret, og bistår daglig med praktisk rådgivning innen arbeidsrett. Arntzen de Besche er fadderbedrift til Steinkjer næringsforum, og er et advokatfirma som dekker hele det forretningsjuridiske området. Les mer om Arntzen de Besche på våre nettsider www.adeb.no.

Julie B. Falkanger
Maiken Lenes
Se alle arrangement