Tidspunkt

20. juni 2018

11:00 - 13:00

Hvordan kan vi i felleskap skape flere suksessfulle grundere i regionen

Vi inviterer alle interessenter som kan bidra til at vi i felleskap kan bli enda bedre til hjelpe
innvandrere som har interesse for etablere en bedrift og skape arbeidsplasser i regionen.
Workshopen innledes av Marianne Solbakken fra Distriktssenteret med et faglig oppspill på temaet.
Deltakerne deltar deretter i en felles diskusjon hvor erfaringer deles og ulike roller/oppgaver den enkelte kan bidra med.
Avslutningsvis er det en ambisjon å ha noen klare aksjoner som kan følges opp fra høsten.
Workshopen ledes av Arve Løberg.
Meld din deltakelse til Gunhild Hammer ved Reko ‐ [email protected] innen 15. juni.
Det blir servert enkel lunch.

Initiativtakere
Reko – Nav – Enhet integrering Steinkjer kommune – Steinkjer Voksenopplæring
Steinkjer Næringsselskap – Steinkjer Næringsforum – Steinkjerfestivalen

Se alle arrangement
Reko, Steinkjer