Steinkjer Næringsforum kan tilby medlemmene:

MØTEPLASSEN   2014-03-07 07.17.10

 • Månedlige frokostmøter
 • Medlemsmøter hos våre fadderbedrifter (3-5 ganger i året)
 • Silde- og julebord
 • Nettverksareana

FAGLIG PÅFYLL

 • Tilbud gratis datakurs for ansatte i medlemsbedrifter
 • Invitasjoner til interne og eksterne seminarer/temamøter/foredrag

INDIVIDUELL BISTAND / NYTTEVERDI

 • Bistand til kontakt og drøftinger med kommune/ offentlig myndigheter
 • Gunstig rabatt pr. utstillerplass under Steinkjermartnan
 • Din aktivitet legges ut på vår hjemmeside (Ikke produkt/tjenestesalg)
 • Mest besøkte side på hjemmesidene er oversikt medlemmer (logomarkedsføring)

NÆRINGSLIVETS TALERØRUten navn-29

 • Høringsinstans offentlig planarbeid i kommunen
 • 4 årlige møter med rådmann og plansjef hvor vi bringer fram saker som opptar næringslivet i kommunen
 • Løpende kontakt med kommunens administrative og politiske miljø

BLI EN DEL AV NÆRINGSLIVSSATSINGEN I KOMMUNEN

 • Arrangerer Steinkjermartnan hvert år, Norges nest største martna
 • Tilrettelegger for andre arrangementer som trekker folk til byen
 • Tett samarbeid med Steinkjer Næringsselskap og Kunnskapsparken
 • Deltar på nettverks- og innovasjons arenaer sammen med andre utviklingsmiljøer

 

Og medlemskontingenten er:

Under 4 årsverk:         Kr. 1700,-

Over 4 årsverk:           Kr. 4000,-

Fadderbedrift:             Kr. 13.500,-