Steinkjer Næringsforum skal i tillegg til å jobbe for å bedre rammevilkår for næringslivet, bidra til at Steinkjer kommune er attraktiv å bo og drive næring i.

Møteplassen

 • Månedlige frokostmøter
 • Medlemsmøter
 • Vårt tradisjonsrike silde- og julebord
 • Eksklusive medlemsarrangement
 • Nettverksareana
 • Næringslivstur i samarbeid med Verdal Næringsforum og Levanger Næringsforum AS
 • Tilgang til møter/seminarer/kurs i regi Næringsforeningen i Trondheimsregionen til medlemspris

Kompetanseheving

 • Kurs med egen medlemspris
 • Invitasjoner til interne og eksterne seminarer/temamøter/foredrag

Individuell bistand/nytteverdi

 • Bistand til kontakt og drøftinger med kommune/ offentlig myndigheter
 • Gunstig rabatt pr. utstillerplass under Steinkjermartnan

Næringslivets talsrør

 • Høringsinstans offentlig planarbeid i kommunen
 • Dialogforum – møtested for næringslivet og administrasjonen i Steinkjer kommune
 • 4 årlige møter med rådmann og plansjef hvor vi bringer fram saker som opptar næringslivet i kommunen
 • Løpende kontakt med kommunens administrative og politiske miljø

Bli en del av næringslivssatsingen

 • Steinkjer Næringsforum eier og arrangerer Steinkjermartnan hvert år, Norges nest største martna
 • Tilrettelegger for andre arrangementer som trekker folk til byen
 • Tett samarbeid med Steinkjer Næringsselskap og T:Lab
 • Deltar på nettverks- og innovasjons arenaer sammen med andre utviklingsmiljøer