Medlemskontingent fra og med 1. januar 2021

Antall årsverk/satserÅrlig medlemskontingent
1kr 2.000
2 - 4kr 3.300
5 - 10kr 5.950
11 - 20kr 8.500
21 - 50kr 11.300
Over 50kr 22.250
Kjøpesenterkr 22.250
Kommunekr 39.000
Fadderbedriftkr 22.250
Ungdom- eller studentbedriftkr 500
Personlig medlemskapkr 1.000
Frivillige lag og organisasjonerkr 2.000
Interesseorganisasjonerkr 3.300
Gründere og enkeltmannsforetak 50% første årkr 1.000