Prisen for årsmedlemskap er:

kr.   1.700,- mindre enn 4 årsverk

kr.   4.000,- 4 årsverk eller mer

kr.   13.500,- for fadderbedrifter

Her blir du medlem i Steinkjer Næringsforum.

Rimelig medlemskap er en nøkkel i denne sammenheng. Vi sender ut på e-post jevnlig informasjon om saker som kan berøre medlemmene, invitasjoner til medlemsmøter og aktiviteter, samt formidle aktivitetstilbud fra våre medlemmer som kan være av allmennyttig verdi for våre medlemmer.