Gjennom tidene er flere foreninger blitt fusjonert med Steinkjer Næringsforum, som nå dekker et bredt interessefelt med medlemmer fra handelsnæringen, service, industri og produksjon, media og finansnæringen.

Steinkjer Handelsstandsforening

Ananias Kleven var Steinkjer Handelsstandsforening sin første leder
Ananias Kleven (foto: ukjent)

I 2008 ble næringsforumet fusjonert med Steinkjer Handelsstandsforening, som ble stiftet så langt tilbake som i 1895. Handelsstandsforeningen sitt formål var å være et selvjustisorgan som skulle hindre illojal priskonkurranse og fremme forståelsen for kollegialt samarbeid mellom de næringsdrivende i Steinkjer. Foreningens første leder var den kjente næringsdrivende Ananias Kleven, som var disponent for Indherreds Aktie-Dampskibsselskap og blant initiativtakerne til Trana Teglverk, Indtrøndelagens Dampbaadsamlag, Indherred Kreditbank og Stenkjær Verftsamlag. Det er også å nevne at Ananias Kleven hadde en gate på Sørsileiret oppkalt etter seg helt fram til 1991, da navnet ble forandret til Hamnegata.

Steinkjer handverks- og industriforening [Steinkjer håndverkerforening

Foreningen ble stiftet 30. mars i 1906 med formål  å ivareta håndverket og industriens interesser.  Håndverkerforeningen skaffet eget hus 1. januar 1933, da de kjøpte den såkalte Ovesengården i Nordre gate. Håndtverker`n ble etter hvert et legendarisk møtested, og etter andre verdenskrig ble det bygd nytt foreningshus i Kirkegata 11. All aktivitet i foreningen opphørte i 2000, da foreningen ble fusjonert med Steinkjer Næringsforum. Eiendelene ble overført til Steinkjer håndverk- og industriforenings stiftelse. Steinkjer håndverk- og industriforenings stiftelse står bak Steinkjerstipendet med søknadsfrist 1. april hvert år.

Kilde: Steinkjerleksikonet

Torskeordenen av 1969

Torskeordenen er en lang tradisjon opprinnelig fra Steinkjer Handelsstands forening. Torskeordenen er etter fusjonering med Steinkjer Næringsforum en tradisjon som forumet mener det er viktig å ta vare på.

Som det blant annet står i Torskeordenens statutter: «Ordenen skal ha et humoristisk tilsnitt, men oppfattes seriøst.» Videre står det: «Ordenen tildeles bare personlige medlemmer i foreningen eller personer som er tilknyttet foreningens medlemsbedrifter i ledende stillinger, herunder martnaskomitè eller tilsvarende arrangement i foreningens regi. Disse forutsettes å ha bidratt til aktivitet og trivsel, virket for gode kollegiale forhold, vennskap og samarbeide innen foreningen gjennom flere år.»