Historie

Steinkjer Næringsforum ble stiftet i 1999. Gjennom tidene er flere foreninger blitt fusjonert med Steinkjer Næringsforum. Næringsforumet dekker nå et bredt interessefelt med medlemmer fra handelsnæringen, service, industri og produksjon, media og finansnæringen.
Steinkjer Handelsstandsforening
I 2008 ble næringsforumet fusjonert med Steinkjer Handelsstandsforening, som ble stiftet så langt tilbake som i 1895. Handelsstandsforeningen sitt formål var å være et selvjustisorgan som skulle hindre illojal priskonkurranse og fremme forståelsen for kollegialt samarbeid mellom de næringsdrivende i Steinkjer. Foreningens første leder var den kjente næringsdrivende Ananias Kleven, som var disponent for Indherreds Aktie-Dampskibsselskap og blant initiativtakerne til Trana Teglverk, Indtrøndelagens Dampbaadsamlag, Indherred Kreditbank og Stenkjær Verftsamlag. Det er også å nevne at Ananias Kleven hadde en gate på Sørsileiret oppkalt etter seg helt fram til 1991, da navnet ble forandret til Hamnegata.

Steinkjer handverks- og industriforening [Steinkjer håndverkerforening] 
Foreningen ble stiftet 30. mars i 1906 med formål  å ivareta håndverket og industriens interesser.  Håndverkerforeningen skaffet eget hus 1. januar 1933, da de kjøpte den såkalte Ovesengården i Nordre gate. Håndtverker`n ble etter hvert et legendarisk møtested, og etter andre verdenskrig ble det bygd nytt foreningshus i Kirkegata 11. All aktivitet i foreningen opphørte i 2000, da foreningen ble fusjonert med Steinkjer Næringsforum. Eiendelene ble overført til Steinkjer håndverk- og industriforenings stiftelse. Steinkjer håndverk- og industriforenings stiftelse står bak Steinkjerstipendet med søknadsfrist 1. april hvert år.

Kilde: Steinkjerleksikonet 


Torskeordenen av 1969
Torskeordenen er en lang tradisjon opprinnelig fra Steinkjer Handelsstands forening. Torskeordenen er etter fusjonering med Steinkjer Næringsforum en tradisjon som forumet mener det er viktig å ta vare på.
Som det blant annet står i Torskeordenens statutter: «Ordenen skal ha et humoristisk tilsnitt, men oppfattes seriøst.» Videre står det: «Ordenen tildeles bare personlige medlemmer i foreningen eller personer som er tilknyttet foreningens medlemsbedrifter i ledende stillinger, herunder martnaskomitè eller tilsvarende arrangement i foreningens regi. Disse forutsettes å ha bidratt til aktivitet og trivsel, virket for gode kollegiale forhold, vennskap og samarbeide innen foreningen gjennom flere år.»

VÅRE FADDERE