Nyheter

Høringsuttalelse: Parkering i Steinkjer sentrum

Høringsuttalelse sak 7/17 Parkering i sentrum Tilgjengelighet og tilstrekkelig parkeringsplasser er utvilsomt viktig for næringsdrivende i Steinkjer sentrum. Steinkjer Næringsforum mener det er flere konkrete tiltak som umiddelbart kan settes…

Les mer

Debatt-innlegg: Jernbane OG ny E6!

Vårt debatt-innlegg i Trønder-Avisa 31.1.2017: Elektrifisering og utbygging – NÅ Viser til innlegg i Trønder-Avisa 27.1.17 av Johannes Moen i Miljøpartiet De Grønne Steinkjer, hvor Moen tar kampen opp for…

Les mer

Lederskolen i samarbeid med Handelshøyskolen BI

Et effektivt og målrettet kunnskapspåfyll til deg som er daglig leder, mellom leder, nøkkelperson, styremedlem, eller som skal bli en av lederne i din bedrift. Lederskolen er en seminarserie som…

Les mer

Bondens marked dobler sine markedsdager!

Bondens marked er et populært arrangement i Steinkjer. Faktisk så populært og godt besøkt at Bondens marked øker fra 2 til 4 markedsdager i høst. Vi oppfordrer dere til å…

Les mer

Vi inviterer til folkemøte

I samarbeid med Steinkjer kommune inviterer vi til FOLKEMØTE OM KOMMUNESAMMENSLÅING i Steinkjer Rådhus, torsdag 19. mai kl 18 – 20. Vi inviterer deg til en arena hvor du kan…

Les mer

Høring: planprogram E6 Åsen nord – Mære

Statens vegvesen varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12, oppstart av arbeid med kommunedelplaner og konsekvensutredning for E6 fra Åsen nord (Ronglan) til Mære. Planarbeidet berører kommunene Levanger,…

Les mer

Fullt hus på frokostmøte hos AS REKO

I samarbeid med AS REKO inviterte Steinkjer Næringsforum medlemmene, andre bedrifter og interesserte i Steinkjer til frokostmøte på Vakta, Steinkjersannan fredag den 19. februar. Kirsti Arntsen fra Steinkjer Næringsforum ønsket…

Les mer

Spørreundersøkelse om næringsarbeidet i Steinkjer

I 2010 gjennomførte Steinkjer Næringsselskap en undersøkelse blant næringslivet i Steinkjer. Nå er det kommet en oppfølger av denne undersøkelsen. Undersøkelsen er sendt alle medlemmer i Steinkjer Næringsforum, og vi…

Les mer