Parkering i Sentrum

Parkeringsplanen er vedtatt som innstillingen. Det er nå 1 time gratis parkering i hele sentrum, samt muligheter til…

Les mer

Parkeringsplan for Steinkjer Sentrum

Steinkjer Næringsforum har sammen med Sentrumsforeningen og Gårdeierforeningen deltatt aktivt i prosessen med ny parkeringsordning for sentrum. Vårt…

Les mer

Medlemsmøte 2. desember

Torsdag 2. desember ble det holdt medlemsmøte for Steinkjer Næringsforum med Coop Steinkjer som vertskap. Hovedsaken på møtet…

Les mer

Julemarked på Torget

Lørdag 27. november organiserte Næringsforumet «Julemarked» på Torget. 12 utstillere med egenproduserte varer var kanskje litt færre enn…

Les mer

Fredagsvaffel på Næringstorget.

Siste vaffeltreff for 2010 ble gjennomført fredag 26. november. Litt mindre deltakere enn tidligere, men anser dette som en tilfeldighet….

Les mer