Uttalelser

Høringsuttalelse: Parkering i Steinkjer sentrum

Høringsuttalelse sak 7/17 Parkering i sentrum Tilgjengelighet og tilstrekkelig parkeringsplasser er utvilsomt viktig for næringsdrivende i Steinkjer sentrum. Steinkjer Næringsforum mener det er flere konkrete tiltak som umiddelbart kan settes…

Les mer

Høringsuttalelse E6 Asp – Selli

Steinkjer Næringsforum har hatt tett dialog med Holberg Auto vedrørende vegvesenets arbeid med valg av framtidig trasse forbi Asphaugen. Vår høringsuttalelse er basert på en helhetsvurdering hvor hensynet til god…

Les mer