Steinkjer Næringsforum

NæringslivetsHedersaften_logo_neg_space

Selv om Næringslivets Hedersaften ikke kunne arrangeres i 2020 på grunn av pandemien, betyr ikke det at vi ikke skal dele ut prisene likevel! I juni kjører vi en digital variant av Næringslivets Hedersaften; med videoer som viser alle de nominerte og alle vinnerne av prisene til de næringslivsaktørene som utmerket seg i 2019.

Juryen velger også i år å hedre en person som gjennom en lang yrkeskarriere har vært en sann Steinkjer-ambassadør. Vinneren er en ekte Steinkjer-gutt. Han jobbet i Steinkjer på 70-tallet, mens han emigrerte til nabokommuner på 80- og 90-tallet. Fra 1998 har han jobbet og bodd i Steinkjer, og han har satt varige og positive spor etter seg i Steinkjer-samfunnet.
Få enkeltpersoner har mer enn årets Steinkjer-ambassadør framsnakket Steinkjer både når det gjelder næringsliv, frivillige organis- asjoner og Steinkjer kommune. Han har en spesiell egenskap til å ta tak i ting som mange snakker om og sørge for at det raskt blir iverksatt en samfunnsdugnad for å få saken løst.
I bedriften han har jobbet i mer enn 40 år har han alltid vært en tydelig og klar stemme for Steinkjers plass i organisasjonen og han har mer enn en gang tatt fighten med ledelsen i virksomheten for å sørge for at Steinkjer får sin plass i den viktige institusjonen. «Men da må vi gjøre noe med det, da», sier prisvinneren når noen savner en samfunnsdugnad for å få løst en fellesoppgave i Steinkjer. Og han har gått foran, om nødvendig organisert, men også bidratt med midler for å få engasjert andre i viktige sam- funnsoppgaver i Steinkjer.
Årets Steinkjer-ambassadør har et ukuelig engasjement for Steinkjer. Han har vært iderik og patriotisk og kanskje mest av alt har han htt en imponerende gjennomføringskraft om det har vært støtte til Egge museum, støtte til Steinkjer-festivalen eller arbeidet med å få landets fremste skiløpere til Steinkjer.
Det har vært sagt i Steinkjer gjennom hele 2000-tallet når noen skal ha gjort noe:
«Snakk med’n Gunnar først, så skjer det nå»

Vi gratulerer Gunnar Thorsen med prisen som Årets Steinkjer-ambassadør!

Hedersprisvinneren har vært Steinkjer-bygg i to og halv måned. Men han, for det er en mann,
er født og oppvokst i Steinkjer før han valgte å flytte ut.
Prisvinneren har en mangesidig bakgrunn med utdannelse fra gruveindustrien og jobber både på Svalbard og Kirkenes. På 80-tallet startet han sin egen virksomhet som han drev i 17 år.
Etter det har han jobbet like lenge som kommunal toppbyråkrat.
Prisvinneren har gjort en flott jobb i gamle Verran kommune som innbyggerne i Steinkjer kommune vil få nyte godt av i mange, mange år framover. Hedersprisvinneren har vist et enestestående engasjement, en enorm arbeidskapasitet og et tillitsskapende arbeid overfor mange viktige næringsaktører.
Prisvinneren har vist at kommunalt næringsarbeid som en viktig «mellomroms-aktør» mellom selskapene som vil etablere seg og offentlige myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå er viktig for å lykkes
i arbeidet med å skape ny virksomhet.
Prisvinneren har fått mange lovord fra de aktørene som nå etablerer seg på Tjuin industriområde
og fra det voksende næringslivet i Follafoss.
Juryen vil samtidig understreke at årets hederspris også er et klapp på skuldra til det viktige arbeidet som Steinkjer Næringsselskap gjør både for etablert næringsliv og for nye aktører.
I år har juryen besluttet å gi en hederspris til mannen som har skapt følgende viktige utsagt:
«Det er i Steinkjer at den blå og grønne åkeren møtes».

Gratulerer med Årets hederspris til Jacob Almlid!

Selskapet er en viktig aktør for primærnæringene i Steinkjer. Tre og skog utgjør basisen for virksomheten. Over år har bedriften levert solide økonomiske resultater og har vært en viktig bidragsyter til verdiskaping i Steinkjer. I 2018 pas- serte selskapet en ny milepæl da omsetningen for første gang kom over 1 milliard kroner. Virksomheten er en betydelig aktør i Steinkjer-samfunnet og eierfamilien har i tre generasjoner vært bidragsytere i næringslivet i Steinkjer, også gjennom eierskap i andre virksomheter som for eksempel Steinkjer Mekaniske. Gratulerer til InnTre!

Selskapets satsing på utvikling av nye produkter og tjenester har vært en betydelig bidragsyter til å gjøre virksomheten til en ledende leverandør innenfor sitt produktspekter i Norge. Virksomheten er ny, men har lange tradisjoner i Steink- jer. Vinneren av «årets næringslivspris» kunne ha gått over i historien som utflagget fra Steinkjer. I mer enn 10 år har de drevet og videreutviklet selskapet som nå sysselsetter 46 medarbeidere og er en av de største industribedriftene i Steinkjer. Vinneren er – Norsk Transformator!

Arrangementet har en solid organisasjon av ledere og dugnadsfolk som sørger for at hele arrangementet over år har vært veldig god Steinkjer-reklame. Arrangøren er lydhør overfor ønsker fra næringslivet og de siste årene er det etablert flere samarbeidsløsninger med næringsdrivende i Steinkjer. Arrangementet samler 1500 barn og unge fra Norge og også utlandet hvert år i april - og det har de gjort i snart 30 år!
Gratulerer til Sparebank1 Cup og arrangør Steinkjer Håndballklubb!

Vinneren fikk hele 19,5 % av stemmene – med andre ord 356 stemmer.
Virksomheten har høy fagkompetanse og lokale eiere.
Måten kundene blir mottatt på og servicen de opplever er utover det vanlige. Butikken tilhører en bransje som opplever meget krevende dager, er lokalisert i sentrum av Steinkjer og åpner butikken til og med på søndager for at kundene skal ha rett utstyr før håndballkamp. Vinneren av årets publikumspris går velfortjent til Malmo Sport!

Gründeren har vist stor kreativitet og energi bak sin satsning. Barn og unge er viktig for produktet. Juryen vil fremheve at det er utvist et forbilledlig gründerskap som Steinkjersamfunnet trenger mer av. Ekstra hyggelig er det at to kvinner står bak ideen og gründerskapet. Selskapet har vokst med 90% i 2019, sysselsetter 23 personer og viser positivt driftsresultat.

Årets ungdomsstipend deles ut til en «ungdom» som akkurat er innenfor vårt alderskriterie. Vinneren omtales som pro- fesjonell, strategisk og hardtarbeidende. Hun har en imponerende evne til nytenking og gjennomføring i sine prosjekter og etableringer. I 2018 etablerte hun en virksomhet som prefabrikerer mat og selger til flere restauranter i hele fylket. Hun driver i dag to selskaper og sysselsetter 20 personer.
Her snakker vi en verdiskaper som videreutvikler- og fornyer sin bransje. Det er også verdt å nevne at prisvinneren har fokus på å benytte lokale råvarer og benytter lokale leverandører. Gratulerer til Oranut Rennemo!

Gratulerer til de nominerte!

Publikum har kommet med noen forslag, og juryene har jobbet frem flere kandidater. Virksomhetene/aktørene vektes etter gitte kriterier.

Det skal være en ære og et klapp på skuldra å bli nominert til en pris. Juryen har valgt ikke å vurdere fjorårets vinnere, men en nominasjon forrige gang forhindrer ikke at man kan bli nominert i år igjen.

Generelt sier juryen:
"der er mange dyktige selskaper og ledere i Steinkjer. Mange har gode økonomiske resultater og driver veldig bra. Vi ser at det er mye innovasjon og nyutvikling i mange bedrifter, og det applauderer vi!"

Under Næringslivets hedersaften 2020 blir det delt ut 8 priser. Og de nominerte er....

Årets gründer

Lykkeland Steinkjer AS
Malimo AS

Årets ungdomsstipend

Offentliggjøres samme kveld

Årets publikumspris

Publikumsprisen skapte et fantastisk engasjement, og i finalerunden var det over 1800 som stemte på favorittene sine. 10 kandidater ble redusert til 3:

Jens Hoff Garn & Idé
Malmo Sport
Steinkjer Fargesenter

Årets arrangement

Hilmarfestivalen
AgriTech Nordic
Sparebank1 cup

Årets næringslivsaktør med omsetning under 200 millioner kroner

Tangstad Transport AS
Jostein Skei AS
Nord-Auto AS
Norsk Transformator AS
E-Nor Installasjon AS
El-Tjeneste AS

Årets næringslivsaktør med omsetning over 200 millioner kroner

InnTre AS
Skanska Husfabrikken AS
FuglesangDahl AS

Juryens hederspris

I denne kategorien er det ingen nominerte utover prisvinneren. Offentliggjøres selvfølgelig på hedersaften!

Årets Steinkjerambassadør

Kveldens gjeveste pris tildeles prisvinneren uten offentliggjøring av nominerte.

 

Juryen

Juryarbeidet ledes av Arve Løberg og jurymedlemmene er:

  • Arve Løberg, PKOM
  • Guri Brede, Sparebank1 SMN
  • Therese Troset Engan, Innovasjon Norge
  • Tore Eggen, Ernst & Young
  • Tor Arne Brandsegg, DNB
  • Kirsti Arntsen, Datapower Learning
Konfetti_1
  • Jury for ungdomsprisen er styret i Steinkjer Næringsforum
  • Jury for publikumsprisen er Britt Anniken H. Holstad, Trønder-Avisa og Anita Østby, Steinkjer Næringsforum

Steinkjer Næringsforum er en medlemsbasert interesseorganisasjon for næringslivet i Steinkjer. Næringsforumet dekker et bredt interessefelt med medlemmer og jobber for å bedre rammevilkårene for å øke konkurransekraften til lokalt næringsliv.

Hovedsamarbeidspartnere
logo Sparebank
nte_logo@3x
Logo DNB
AdeB_logo_2019
EY_logo
ta_logo

Bygget på WordPress av Smart Media AS