Top Image

Nettverket Fredrikke Marie

Ønsker du å bli medlem i det spennende kvinnenettverket Fredrikke Marie?

Nettverket er en ny arena for kompetanse og regionalt næringsliv på tvers av fag og bransjer. Fokusområder er rekruttering, innovasjon, arbeids- og næringsliv og kvinnehelse.
Nettverket skal øke bevissthet rundt likestilling, kvinners situasjon, mangfold og kompetanse.
 
Kvinnenettverket Fredrikke Marie skal være en sterk bidragsyter til å endre holdninger i trøndersk næringsliv.  
Vi skal endre etablerte mønstre innen rekruttering for å sikre mer mangfold, konkurransedyktighet og kompetanse til trøndersk næringsliv.
Vi skal utfordre med å ta dagsorden i det offentlige ordskiftet på viktige saker som speiler våre verdier.

Verdier:
  • Transparent
  • Likeverd
  • Utfordrende
Med deg inn!


Styringsgruppen

  • Linn Kvernland – Fixrate
  • Silje Kolaas – Oi! Trøndersk Mat og Drikke
  • Lill-Beathe Håpnes – Nord Universitet
  • Renate Brønstad – Byggmakker
  • Christine Agdestein – Lege / politiker