Top Image

Om oss

Steinkjer Næringsforum

Steinkjer Næringsforum er en medlemsbasert interesseorganisasjon for næringslivet i Steinkjer. Næringsforumet bygger fellesskap, gir medlemmer ny kompetanse og taler næringslivets sak.
Vårt overordnede mål er at vi samler næringslivet i et felleskap med fokus på vekst og utvikling.
Våre medlemsløfter:
  • Vi tilbyr attraktive nettverksarenaer med både faglig og sosialt fokus
  • Gjennom vårt gode vertskap kobler vi mennesker og bidrar til større samhandling
  • Vi øker næringslivets kompetanse
  • Vi gir deg nyttig informasjon
  • Vi fremmer næringslivets sak og påvirker til beste for næringslivet
  • Som medlem i Steinkjer Næringsforum er du mindre alene

Foreningens formål er å samle næringslivet i Steinkjer kommune i et felles møte-, samtale- og samarbeidsforum, for å utvikle samhørighet og medansvar for næringslivets faglige og konkurransemessige kraft. Det tilligger næringsforumet å arbeide for gode rammevilkår og vekstmuligheter for kommunens næringsliv, og sammen med Steinkjer kommune bidra til at Steinkjer er en attraktiv kommune å bo samt drive næringsvirksomhet i.

Vi lover deg at det skal være et konkurransefortrinn å være medlem i Steinkjer Næringsforum!

 
Top Image

Historien til Steinkjer Næringsforum

Gjennom tidene er flere foreninger blitt fusjonert med Steinkjer Næringsforum, som nå dekker et bredt interessefelt med medlemmer fra handelsnæringen, service, industri og produksjon, media og finansnæringen.

Les vår historie her.

VÅRE FADDERE