Full støtte til Steinkjeranlegget til Nortura

29. September 2021 | Skrevet av: Kari Anne Susegg Kvarving
Steinkjer næringsforum stiller seg bak kravet i kommunestyret i Steinkjer om at Nortura må satse på å utvikle Steinkjeranlegget.
Skjærelinja og anlegget i Steinkjer betyr enormt mye for steinkjersamfunnet, sier Anita Østby, som er daglig leder i Steinkjer næringsforum. Hvis Nortura legger ned 80 arbeidsplasser i byen vår, vil det få store konsekvenser både for alle enkeltpersonene som blir direkte berørt og for næringslivet i kommunen.

Smilende blond kvinne


Forlanger og forventer
 

Skjærelinja på Steinkjer er svært effektiv, og de ansatte har solid og god fagkompetanse. Steinkjeranlegget er et av de Nortura-anleggene som leverer best på bunnlinja.
 

Det er også et selvstendig poeng at Steinkjer, Innherred og Trøndelag er en av de største landbruksregionene i landet. 18 % av all svineproduksjon i landet skjer i Trøndelag.
 

Det henger bare ikke på greip å tenke på å legge ned Steinkjeranlegget, mener Østby.
 

Kommunestyret i Steinkjer  både forlanger og forventer at Nortura sikrere og videreutvikler skjærelinja og anlegget i Steinkjer, og Steinkjer næringsforum er selvfølgelig enige i dette.
 

Bli med og engasjer deg, du også, oppfordrer Østby. Konsekvensene er for store til at du kan la være.

 

Følg Trønderbrølet på Facebook for å få med deg siste nytt om Steinkjeranlegget!

SISTE NYTT