Erfaringer med kompensasjonsordningen og forslag til justeringer

Næringsalliansen for Trøndelag har 29. april 2020 sendt følgende innspill til Næringsminister, Finansminister, Næringskomiteens medlemmer, finanskomiteens medlemmer og…

Les mer