Innspill til planarbeidet for detaljregulering Kulturhuskvartalet

Steinkjer Næringsforum har gitt sine innspill til planarbeidet for detaljregulering Kulturhuskvartalet. Norconsult AS har på vegne av Steinkjer kommune fått i…

Les mer