Høringsuttalelse: Feilgrep å flytte fra InnoCamp

Nord universitet har i løpet av det siste året gjennomført en omfattende prosess for å etablere et faktagrunnlag…

Les mer