Maiken blir daglig leder for Steinkjermartnan

Maiken Lien Jørgensen får hovedansvaret for gjennomføringen av Steinkjermartnan.

Les mer