BLI MEDLEM

Steinkjer Næringsforum jobber for å bedre rammevilkår for næringslivet. Vi bidrar til at Steinkjer kommune er attraktiv å bo og drive næring i. Våre medlemmer tilbys et nyttig fellesskap, og kompetanseheving og et felles talsrør 
Møteplassen
 • Frokostmøter / medlemsmøter 
 • Eksklusive medlemsarrangement
 • Nettverksareana for ulike ressursgrupper 
 • Næringslivstur i samarbeid med andre næringsforeninger
 • Tilgang til møter/seminarer/kurs i regi Næringsforeningen i Trondheimsregionen til medlemspris
 • Næringslivets hedersaften 

Kompetanseheving
 • Kurs med egen medlemspris
 • Invitasjoner til interne og eksterne seminarer/temamøter/foredrag

Individuell bistand/nytteverdi
 • Bistand til kontakt og drøftinger med kommune/ offentlig myndigheter
 • Gunstig rabatt pr. utstillerplass under Steinkjermartnan

Næringslivets talsrør
 • Høringsinstans offentlig planarbeid i kommunen
 • Dialogforum – møtested for næringslivet og administrasjonen i Steinkjer kommune 
 • Løpende kontakt med kommunens administrative og politiske miljø

Bli en del av næringslivssatsingen! 
 • Steinkjer Næringsforum eier Steinkjer Arrangement AS som blant annet arrangerer den årlige Steinkjermartnan, Steinkjers eldste arrangement
 • Tilrettelegger for andre arrangementer som trekker folk til byen
 • Tett samarbeid med Steinkjer Næringsselskap og T:Lab
 • Deltar på nettverks- og innovasjons arenaer sammen med andre utviklingsmiljøer

OBS: Medlemskapet faktureres en gang per år, og forlenges automatisk. Oppsigelse skjer skriftlig før årsslutt og har først virkning fra året etter utmeldelsen.

Bedriftsmedlemskap

Medlemskontingenten er basert på antall årsverk i bedriften.

Personlig medlem

Du trenger ikke være ansatt i en bedrift for å være medlem hos oss!

Medlemskap i Ung Arena Steinkjer

Bli medlem i Steinkjer Nærginsforums nettverk for unge!

Medlemskap i nettverket Fredrikke Marie

Bli medlem i nettverket Fredrikke Marie!