Styrekandidatlisten

Velkommen til styrekandidatlisten for Innherred og Trøndelag, en database som presenterer potensielle styrekandidater med ulik kompetanse og bakgrunn – helt gratis og til fri benyttelse for næringslivet i regionen. Lista utarbeides i samarbeid med Innherred Næringsforening.
Målet med styrelisten er å bidra til å profesjonalisere styrearbeidet i regionens virksomheter. Dette vil vi få til gjennom å sørge for bedre mangfold ved eksterne styremedlemmer, økt kvinneandel, få inn flere yngre kandidater, samt personer med internasjonal erfaring i styrene.
Styrekandidatlisten kan på den ene siden være et nyttig verktøy for å identifisere og rekruttere dyktige styremedlemmer, men også et strategisk initiativ for å forbedre styringspraksiser, fremme mangfold og inkludering. På denne måten kan vi sikre at våre bedrifter er rustet for fremtidige utfordringer i et stadig skiftende forretningslandskap.
  • Steinkjer Næringsforum garanterer ikke for kandidatene. Ønsker din bedrift å kvalitetessikre kandidatene anbefales å ta kontakt med Adecco.
  • Alle står fritt til å benytte seg av databasen.
  • Alle kandidatene vil få tilbud om relevante styrekurs og - kompetanseprogrammer gjennom Steinkjer Næringsforum og våre samarbeidspartnere.
  • Adecco har en egen arbeidsrettsavdeling, hvor det er ansatt egen advokat.  Arbeidsrettsavdelingen skal bidra til at Adecco er en av de mest profesjonelle aktørene i bemanningsbransjen og en trygg arbeidsgiver for våre medarbeidere. Arbeidsrettsavdelingen er Adecco-gruppens support- og kompetanseavdeling for spørsmål knyttet til rammevilkårene for bemanningstjenester. Arbeidsrettsavdelingen kan være en juridisk støtte i kontraktsspørsmål.
Styrekandidatlisten

I samarbeid med


logo

logo Adecco