MEDLEMSKAP I NETTVERKET FREDRIKKE MARIE

Bli med i et nytt og spennende nettverk.

Nettverket Fredrikke Marie er en ny arena som jobber på tvers av fag og bransjer. Fokusområder er rekruttering, innovasjon, arbeids- og næringsliv og kvinnehelse.
Nettverket skal øke bevissthet rundt likestilling, kvinners situasjon, mangfold og kompetanse. 
 
Hvorfor skal jeg bli medlem?
  • Fellesskap , støtte og inspirasjon: Nettverket kan være et fellesskap til støtte og inspirasjon for deg som ønsker personlig og profesjonell utvikling. Det å møte andre som har felles interesser og ambisjoner kan være svært inspirerende og givende, og man kan bygge langvarige relasjoner og vennskap.
     
  • Karriere og synlighet: Gjennom å bli kjent med andre medlemmer blir nettverket en arena for din karriereutvikling og nettverksbygging. På våre møter og arrangement får du vise deg frem og bli mer synlig for potensielle arbeidsgivere, samarbeidspartnere eller kunder.
     
  • Samfunnsengasjement: Nettverket er engasjert i samfunnsdebatten og vi kan være et felles talerør for å påvirke politikk og beslutninger som angår nettverkets interesser.

Nettverket er skal bidra til FNs bærekraftsmål med vekt på bærekraftsmål nr. 5 “Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet.


Pris for medlemskapet per år:

Ordinært medlemsskap:
600 kr

Ansatte i medlemsbedrifter til Steinkjer Næringsforum:
450 kr.

Studenter ved Nord universitet:
450 kr. 
 
Oversikt over medlemmer til Steinkjer Næringsforum finner du her:
https://steinkjernf.no/medlemmer