Top Image

HR-ledelse og kompetanse

HR-ledelse og kompetanse

Endringene i samfunnet skjer raskt på flere plan, og det påvirker i stor grad også arbeidsplasser og kompetansekrav. En bedrift bør derfor utarbeide strategier for hvordan nåværende kompetansebeholdning skal ledes inn mot fremtidens utfordringer, samt hvordan tradisjonell arbeidsmetodikk skal møte den kommende generasjonens forventninger og særegenheter. Det er derfor et behov for å etablere et nettverk som i større grad tar for seg utfordringene arbeidslivet står foran, derav ressursgruppen kompetanse & utvikling.
Formålet med fagruppen er å utvikle og tilrettelegge for et fremtidsrettet og kompetansebasert næringsliv i Steinkjer. Ressursgruppen er tverrfaglig og består av representanter fra privat og offentlig sektor. 

Målgruppe:
  • Ledere og medarbeidere med ansvar for kompetanse og utvikling i en bedrift.

Gruppen skal gi styret og administrasjonen i Næringsforumet råd om hvordan bransjen / fagmiljøet kan gi kraft til vekst, og dermed sikre en god næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen.